Skip to content
""

Socialvården

I Finland tryggas genom lag vars och ens rätt att vid behov få hjälp. Om det stöd som fås via gemensamma tjänster inte räcker till, kan man få hjälp från socialvården och barnskyddet.

Situationen kartläggs tillsammans med familjen

Man kan själv kontakta socialtjänster för barnfamiljer. En yrkesutbildad person inom socialvården kartlägger situationen tillsammans med familjen och bedömer hurdana tjänster familjen kan behöva och få. Kontakten kan också komma från andra än familjen själv, till exempel via en barnskyddsanmälan. Då bedömer socialarbetaren behovet av barnskydd och hur brådskande ärendet är.

Socialtjänsterna för barnfamiljer omfattar bl.a. handledning och rådgivning, ekonomiskt stöd, hemservice samt ordnande av stödperson eller stödfamilj. Barns skolgång och hobbyer kan också stödjas. Genom en klientrelation hos barnskyddet ges dessutom möjligheter till starkare stöd. Barnskyddet innebär inte alltid att barnet placeras utanför hemmet, utan stöd erbjuds också i hemmet.

Läs som följande

Klient inom socialvården

Klient inom socialvården

Socialtjänster för barnfamiljer

Socialtjänster för barnfamiljer

Ordlista

Det finns många begrepp förknippade med barnskydd. Ordlistan förklarar vad de viktigaste termerna betyder.

Till ordlistan

Stäng