Skip to content

Innustav kasvatus

Maailma eri paigus on laste kasvatamise kombed erinevad. Erinevusi võib olla näiteks selles, milliseks peetakse head käitumist või kuidas lapsele seatakse piire.

""

Soomes suunatakse vanemaid kasvatama oma lapsi innustades. Vanemad osalevad aktiivselt laste argielus, innustavad ja toetavad neid. Last juhitakse ka iseseisvalt mõtlema. Innustav kasvatus toetab lapse heaolu, kujundab kindlat eneseusaldust ja vastastikuse suhtluse oskust. Laps õpib ka ära tundma ja suunama oma tundeid.

Laste kehaline karistamine on keelatud

Vanematel on õigus ja vastutus seada lapsele piire. Igal lapsevanemal tuleb ette olukordi, kus lapse käitumisse tuleb sekkuda. Soome seadus keelab kategooriliselt igasuguse kehalise karistamise. Last ei tohi näiteks lüüa või tutistada. Ka vaimset vägivalda ei tohi kasutada. Vaimne vägivald on näiteks lapse sõimamine, alavääristamine, ähvardamine, hirmutamine või tema peale karjumine.

Kehaline karistamine on lapsele kahjulik. See põhjustab ängistust ja hirmu. Uurimuste kohaselt siirduvad negatiivsed kasvatuskogemused ühelt sugupõlvelt teisele ehk tihtipeale täiskasvanu lööb, kui teda on löödud lapsepõlves.

 

 

 

Loe järgmiseks

Vägivald perekonnas

Vägivald perekonnas

Kahjulikud traditsioonid

Kahjulikud traditsioonid

Abielulahutused

Abielulahutused

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge