Skip to content

Kahjulikud traditsioonid

Koos sisserändajatega tulevad Soome mõned igivanad traditsioonid. Osa neist on lastele kahjulikud ja need on Soomes keelatud nagu paljudes teisteski riikides.

""

Lõikumine ja ümberlõikamine

Tüdrukute suguelundite lõikumine rikub lapse inimõigusi ja põhjustab terviseprobleeme. See on Soomes vägivallakuriteona karistatav kõigis selle vormides, ka siis, kui tüdruk viiakse selleks protseduuriks välismaale. See puudutab ka pärast sünnitust sooritatavat õmblemist. Lõikumise eest võib saada pika vanglakaristuse. Kui ametnik kahtlustab lõikumist, peab ta esitama lastekaitseteate.

Poiste mittemeditsiinilist ümberlõikamist ei ole eraldi keelatud, kuid valesti tehtuna võib see täita kuriteo kriteeriumid. Seda tohib teha vaid seadusliku tegutsemisloaga arst, järgides sellekohaseid juhendeid.

Auvägivald

Maailma eri paigus esineb endiselt vägivalda, mille määrab arusaamine perekonna või suguvõsa aust. Üldjuhul on tegemist naiste ja tüdrukute vooruslikkuse valvamisega, kuid vahel võib auvägivald olla suunatud ka poistele. Auvägivald tähendab kontrollimist ning liikumise ja sõprusringi piiramist. Nendega seotud reeglite rikkumise eest võidakse karistada vägivallaga ja ohuks võib olla ka sundabielu.

Kui ametnik märkab lapsele suunatud vägivalda, on tema kohus teha lastekaitseteade. Paljud auvägivalla nimel sooritatavad teod on kuriteod ja neist teatatakse politseile. Auvägivalda püütakse tõrjuda koos sisserändajate ühendustega.

 

 

Loe järgmiseks

Abielulahutused

Abielulahutused

Lapse õigused

Lapse õigused

Paarisuhte tugi

Paarisuhte tugi

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge