Skip to content

Järelhooldus

Laps või noor võib vajada tuge ja abi veel ka hooldusse võtmise järel. Seda nimetatakse järelhoolduseks. Seaduse kohaselt peab sotsiaalhoolekande eest vastutav organ korraldama lapsele või noorele järelhooldust, kui laps on olnud hooldusel või tema suhtes on rakendatud avahoolduse tugimeetmeid vähemalt pool aastat.

""

Järelhoolduse eesmärk on lihtsustada lapse või noore iseseisvumist või koju tagasipöördumist. Järelhooldust võidakse anda ka täisealisele noorele, kuni ta on saanud 25 aastaseks. Koos noorega lepitakse kokku ja kavandatakse, milliseid teenuseid ja toetust ta vajab. Järelhooldus võib seisneda näiteks selles, et toetatakse elamist, toimetulekut, töötamist või õpinguid.

 

 

 

Loe järgmiseks

Õiguskaitsemeetmed

Õiguskaitsemeetmed

Lastekaitse kliendisuhe

Lastekaitse kliendisuhe

Avahooldus on esmajärguline

Avahooldus on esmajärguline

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge