Hyppää sisältöön

Jälkihuolto

Lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea ja apua vielä sijoituksen jälkeenkin. Tätä kutsutaan jälkihuolloksi. Lain mukaan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on järjestettävä lapselle tai nuorelle jälkihuoltoa, jos lapsi on ollut huostaanotettuna taikka sijoitettuna avohuollon tukitoimin vähintään puoli vuotta.

""

Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren itsenäistymistä tai palaamista kotiin. Jälkihuoltoa voidaan antaa myös täysi-ikäiselle nuorelle siihen asti, kun hän täyttää 25 vuotta. Nuoren kanssa yhdessä sovitaan ja suunnitellaan, mitä palveluita ja tukitoimia jälkihuolto käytännössä tarkoittaa. Jälkihuoltoa voi olla esimerkiksi se, että tuetaan asumista, toimeentuloa, työtä tai opiskelua.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje