Hyppää sisältöön

Apua lapsen neuropsykiatrisiin vaikeuksiin

Perheeseen kuuluu äiti, isä ja kaksi poikaa. Viime aikoina pojilla on ollut vaikeuksia. Toisella heistä on keskittymisvaikeuksia ja hän joutuu helposti tappeluihin koulussa. Opettaja ja koulukuraattori kutsuvat vanhemmat keskustelemaan ja ehdottavat yhteydenottoa sosiaalihuoltoon. Vanhemmat suhtautuvat ensin epäillen viranomaisiin, mutta näkevät pian, että sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja koulun avulla löytyy keinoja koko perheen tukemiseen.

""

Vanhempien huoli lapsistaan

Perhe on muuttanut lyhyen ajan sisällä kaksi kertaa isän työn perässä. Isä tekee vuorotyötä ja on paljon pois kotoa. Nuorempi pojista on 6-vuotias ja hän on kotona äidin kanssa. Hänelle on kertynyt ylipainoa eikä hän jaksa innostua uusien asioiden oppimisesta. Poika ajattelee olevansa muita huonompi eikä esimerkiksi halua harjoitella polkupyörällä ajamista.

Enemmän huolta on kuitenkin vanhemmasta, 11-vuotiaasta pojasta. Koulunkäynti ei suju. Poika ei jaksa keskittyä ja hänen on vaikea oppia asioita. Muutto ja koulun vaihtaminen ovat pahentaneet ongelmia.

Vanhempia pyydetään keskustelemaan opettajan ja koulukuraattorin kanssa. Heidän mielestään poika kannattaisi lähettää tutkimuksiin. Äiti on ensin sitä mieltä, että hän kyllä ymmärtää parhaiten, mitä poika tarvitsee. Keskustelun jälkeen vanhemmat kuitenkin suostuvat siihen, että koulupsykologilta pyydetään lähete, ja poika pääsee tutkimuksiin.

Ongelmiin löytyy selitys

Tutkimuksissa selviää, että pojalla on melko yleinen keskushermoston kehityshäiriö, jonka nimi on Aspergerin oireyhtymä. Tämä on ollut syynä siihen, että lapsi on käyttäytynyt eri tavalla kuin muut ja on syntynyt väärinkäsityksiä ja riitoja luokkakavereiden kanssa. Kun poika ei ole osannut ilmaista itseään vaikeassa tilanteessa muulla tavalla, hän on lyönyt. Vanhemmille kerrotaan, että on tärkeää, että poika oppii löytämään uusia tapoja toimia ja ilmaisemaan itseään ilman nyrkkejä.

Perhe saa lähetteen neuropsykiatriseen (NEPSY) valmennukseen, jossa poika saa apua tarvitsemiinsa arjen taitoihin ja vanhemmat keinoja lapsen tukemiseen ja ohjaamiseen. Poika saa nepsy-valmentajan 10 kerran jaksolle. Vanhempien kanssa sovitaan myös, että otetaan yhteys sosiaalihuoltoon ja kysytään, mitä muuta tukea perhe voisi saada tilanteessa.

Koko perhettä autetaan

Sosiaalihuollosta ehdotetaan, että vanhempien kanssa voitaisiin keskustella perheen kotona. Keskustelun aikana perheen tarpeita kuunnellaan, ja äiti myöntää olevansa uupunut. Hän ilahtuu, kun sosiaalityöntekijä on kiinnostunut koko perheen tilanteesta ja miettii keinoja auttaa myös perheen pienempää poikaa. Tehdään palvelutarpeen arviointi ja sen pohjalta sovitaan, että perhettä tuetaan perhetyön avulla.

Perhetyöntekijä alkaa käydä perheen kotona heti, aluksi viikoittain. Hän auttaa vanhempia puuttumaan tehokkaammin vanhemman pojan käytökseen ja toimimaan nepsy-valmennuksen neuvojen mukaan. Poika saa tukea myös koulussa ja vähitellen koulunkäynti alkaa sujua paremmin. Poika oppii tulemaan muiden kanssa paremmin toimeen.

Pienempi poika aloittaa esiopetuksen. Parin kuukauden kuluttua poika kertoo, että haluaisi opetella pyöräilemään, jotta pääsisi esikoulukaverinsa kanssa yhdessä pyöräretkelle. Vanhemmat ovat helpottuneita, että ongelmiin löytyy ratkaisuja. Perhe päättää tehdä lomahakemuksen, jotta vanhemmatkin saisivat aikaa toisilleen.

Lue seuraavaksi

Väkivalta perheessä

Lue lisää väkivallasta perheessä

Nuori on vaikeuksissa

Lue lisää nuoren vaikeuksista

Ristiriidat nuoren ja vanhempien välillä

Lue lisää ristiriidoista

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje