Hyppää sisältöön

Nuorisotyö

Nuorisotyön tarkoitus on tukea nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Nuorille tarjotaan mahdollisuuksia päästä itse tekemään asioita ja löytää mielekästä tekemistä yhdessä toisten kanssa. Näin nuoret voivat turvallisesti harjoitella itsenäistymistä ja toimimista yhteiskunnassa. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä nuorisotyön lähtökohtia.

""

Kunnat, järjestöt ja seurakunnat tarjoavat toimintaa nuorille: liikuntaa, erilaisia kerhoja, tapahtumia tai leirejä. Nuorisotalot tarjoavat paikan, jossa nuoret voivat tavata lähiympäristössään turvallisesti, aikuisten valvonnassa ja ohjauksessa.

Nuorisotyöntekijät liikkuvat usein siellä missä nuoret ovat, esimerkiksi kaupungilla. Myös verkossa, jossa nuoret viettävät paljon aikaa, on palveluita, joissa he voivat keskustella luottamuksellisesti tai saada neuvoja.

Myös poliisi toimii verkossa ja tekee yhteistyötä sosiaali- ja nuorisotoimen kanssa suojellakseen lapsia ja nuoria hyväksikäytöltä ja joutumiselta rikosten pariin tai niiden uhriksi. Nuorten palvelujen yhteensovittamista ja kehittämistä varten on eri toimijoille määrätty lailla yhteistyön velvoite.

Jos kunnan nuorisotyöntekijällä herää huoli siitä, että lapsen kasvu ja kehitys ovat vaarantuneet, voi hän ottaa yhteyttä lapsen asuinkunnan sosiaalitoimeen yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa.

Jos yhteydenotto ei onnistu yhdessä perheen kanssa tai on kyseessä kiireellinen lastensuojelun tarve, on työntekijällä kuitenkin velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus.

Lue lisää, mitä tapahtuu yhteydenoton tai lastensuojeluilmoituksen jälkeen sivulta Sosiaalihuollon asiakkaaksi.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje