Hyppää sisältöön

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsi ja koko perhe voivat sosiaalihuollon asiakkaana saada apua ja tukea erilaisista sosiaalipalveluista.

""

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheillä on oikeus saada kunnalta tilapäistä kotipalvelua ilman lastensuojelun asiakkuutta. Kotipalvelua on mahdollista saada mm. perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen tai vamman perusteella. Se on suunnitelmallista ja käytännöllistä apua, tukea ja neuvontaa perheen arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa.

Kotipalvelu ei tarkoita säännöllistä viikkosiivousta tai päivittäistä lastenhoitoa, vaan sen tarkoitus on auttaa vaikean ajan yli. Kotipalvelua voi saada oman kunnan resurssien mukaan.

Perhetyön apu suoraan kotiin

Perhetyö voi olla keskustelua, neuvoja ja tukea vanhemmille kasvatusasioissa. Se voi olla myös perheen tukemista arjessa, kuten asioiden hoitamisessa tai kodinhoidossa, tai sellaisen toiminnan järjestämistä, joka tukee lapsen hyvinvointia.

Tukihenkilö tai tukiperhe

Lapsi tai perhe voi saada tukihenkilön tai tukiperheen. Tukihenkilö on aikuinen, joka auttaa esimerkiksi koulutehtävissä tai on mukana harrastuksissa. Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti esimerkiksi viikonlopuksi. Tukiperheet tai tukihenkilöt koulutetaan tehtäväänsä.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Joskus joku asia lapsen kehityksessä tai käyttäytymisessä voi herättää huolta. Lapsella saattaa ilmetä ongelmia varhaiskasvatuksessa, koulussa tai ystävien kanssa. Tällöin voi kääntyä perheneuvolan puoleen. Sieltä voi saada apua myös vanhempien välisten ristiriitojen selvittämiseen ja avioerohuoliin.

Kasvatus- ja perheneuvonta tukee lapsen ja nuoren kehitystä, vanhemmuutta sekä vanhempien parisuhdetta. Kasvatus- ja perheneuvonnassa toimii erilaisia ammattilaisia: psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, lääkäreitä, puheterapeutteja, perheneuvojia ja perheterapeutteja.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelusta voi hakea apua, jos perheenjäsenten on vaikea sopia erimielisyyksiä. Monesti syynä sovitteluun on avioeron uhka. Perheasioiden sovittelu on aina vapaaehtoista, ja sitä voivat käyttää kaikki perheenjäsenet tai vain joku heistä.

Perheasioiden sovittelu tapahtuu usein kasvatus- ja perheneuvonnassa, mutta kunta voi ostaa palvelut myös muualta.

Vertaisryhmätoiminta

Vertaisryhmätoiminta tarkoittaa ryhmiä, joihin voi mennä keskustelemaan asioista muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Maahanmuuttajavanhempien sukulaiset ja ystävät asuvat usein kaukana, joten he voivat tavata ihmisiä kerhoissa ja ryhmissä. Usein kerhoissa ja ryhmissä on jotain toimintaa, kuten kokkaamista, käsitöitä tai muuta puuhaa, jonka lomassa voi jutella ja tutustua.

Hoito ja terapiapalvelut

Lapselle järjestetään kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluita, jos hän tarvitsee niitä. Jos lapsella on oppimisvaikeuksia, koulupsykologi ja koulukuraattori voivat ohjata hänet tarvittaviin palveluihin.

Lue seuraavaksi

Sosiaalihuollon asiakkaaksi

Lue sosiaalihuollon asiakkuudesta

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje