Hyppää sisältöön

Avohuolto on ensisijaista

Lastensuojelun keskeinen periaate on huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa. Tämän vuoksi perhettä pyritään aina auttamaan ensin ns. kevyemmillä keinoilla, joita kutsutaan avohuollon tukitoimiksi.

Avohuollon tukitoimet ovat aina vapaaehtoisia ja perustuvat perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Suurin osa lastensuojelutyöstä toteutetaan juuri avohuollon tukitoimina.

""

Jos selvityksen jälkeen päädytään siihen, että lapsi ja perhe tarvitsevat tukea, laaditaan suunnitelma, johon kirjataan mihin apua tarvitaan ja millaista annettava apu on. Suunnitelma laaditaan kirjallisesti ja sitä kutsutaan asiakassuunnitelmaksi.

Asiakassuunnitelma tehdään aina yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, vähintään kerran vuodessa. Päivitysten yhteydessä katsotaan, mitä on sovittu ja arvioidaan, onko työskentelystä ollut apua.

 

Avohuollon tukitoimia

Lastensuojelun asiakkaana lapsi ja perhe voivat saada edellä esiteltyjä lapsiperheiden sosiaalipalveluja, mutta niiden lisäksi voidaan tarjota avohuollon tukitoimia, joita voivat olla esimerkiksi:

  • erilaiset hoito- ja terapiapalvelut
  • lastensuojelun tehostettu perhetyö
  • taloudellinen tuki
  • perhekuntoutus
  • lapsen lyhytaikainen sijoitus avohuollon tukitoimena

Perhekuntoutus on laitoksessa tapahtuvaa kuntouttavaa toimintaa koko perheelle. Se voi olla ympärivuorokautista tai päivämuotoista. Kuntoutus voi toteutua esimerkiksi päihdehoitoon tai muuhun kuntoutukseen erikoistuneessa laitoksessa tai perhehoidossa. Perhekuntoutuksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen.

Lyhytaikainen sijoitus on yhteinen ratkaisu

Vaikeassa tilanteessa lapsi tai koko perhe voidaan sijoittaa hetkeksi pois kotoa avohuollon tukitoimena. Avohuollon sijoitus on aina vapaaehtoinen.

Lapsi voi olla sijoitettuna lyhyen aikaa, jos arvioidaan, että tilanne korjaantuu nopeasti. Esimerkiksi jos vanhempien ja nuoren välit kiristyvät niin, että yhdessä olo tuntuu mahdottomalta, voi nuori asua jonkin aikaa muualla kuin kotona. Vanhemmat päättävät edelleen lapsen asioista ja huollosta.

Vanhemman päihde- tai mielenterveysongelmien kuntoutumisjakson ajaksi myös koko perhe voi muuttaa laitokseen väliaikaisesti. Tarvittaessa avohuollon sijoitus voidaan tehdä myös kiireellisesti.

Lue seuraavaksi

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje