Skip to content

Avahooldus on esmajärguline

Lastekaitse keskne põhimõte on hooldajate toetamine lapse kasvatamisel. Seepärast püütakse alati peret aidata kõigepealt nn kergemate meetmetega, mida kutsutakse avahoolduse tugimeetmeteks.

Avahoolduse tugiteenused on alati vabatahtlikud ja põhinevad perekonnaga tehtaval koostööl. Suurem osa lastekaitsetööst toimub just avahoolduse tugiteenuste kaudu.

""

Kui pärast olukorra esmast hindamist jõutakse järeldusele, et laps ja pere vajavad toetust, koostatakse plaan, kuhu pannakse kirja, mis osas on abi vaja ning milline antav abi peab olema. Plaan koostatakse kirjalikult ning seda nimetatakse kliendiplaaniks.

Kliendiplaan koostatakse alati koos lapse ja tema perega. Plaani uuendatakse vastavalt vajadusele, aga vähemalt kord aastas. Uuendamise käigus vaadatakse, mis on kokku lepitud ja hinnatakse, kas tööst on olnud abi.

Avahoolduse tugimeetmed

Lastekaitse kliendina võivad laps ja perekond saada eespool tutvustatud lastega perede sotsiaalteenuseid, kuid lisaks võidakse pakkuda avahoolduse tugimeetmeid, mis võivad olla näiteks:

  • erinevad ravi- ja teraapiateenused
  • lastekaitse tõhustatud peretöö
  • majanduslik tugi
  • pererehabilitatsioon
  • lapse lühiajaline ümberpaigutamine avahoolduse tugimeetmena.

Pererehabilitatsioon on asutuses toimuv rehabiliteeriv tegevus kogu perele. See võib olla ööpäevaringne või toimuda vaid päeval. Rehabilitatsioon võib toimuda näiteks narko- ja alkoholisõltuvuse ravile või muule rehabilitatsioonile spetsialiseerunud asutuses või kodus. Pererehabilitatsiooni eesmärk on laste kasvutingimuste kaitsmine, vanemate toetamine kasvatusülesannete täitmisel ja pere enda jõuvarude tugevdamine.

Lühiajaline ümberpaigutamine on ühine otsus

Raskes olukorras võidakse laps või kogu pere paigutada mõneks ajaks kodust väljapoole seoses avahoolduse tugiteenusega. Avahoolduse raames tehtav paigutamine on alati vabatahtlik.

Laps võib olla paigutatud kodust väljapoole lühikeseks ajaks, kui leitakse, et olukord võib paraneda kiiresti. Näiteks kui vanemate ja noore suhted muutuvad nii pingeliseks, et koosolemine tundub olevat võimatu, võib noor elada mõnda aega mujal kui kodus. Vanemad aga otsustavad ikkagi lapse asjade ja hoolduse üle. Vanemate uimasti- või psühholoogiliste probleemide lahendamise ajaks võib ka kogu perekond minna ajutiselt vastavasse asutusse. Vajaduse korral võib niisugune avahooldusega seotud kodust väljapoole paigutamine toimuda ka kiirkorras.

 

 

 

Loe järgmiseks

Asendushooldus

Asendushooldus

Järelhooldus

Järelhooldus

Õiguskaitsemeetmed

Õiguskaitsemeetmed

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge