Skip to content

Perevägivald

Neljaliikmelises peres puhkeb äge tüli, mispeale naaber helistab politseisse. Asjasse sekkutakse ja paistab, et olukord on rahunenud. Järgmine tüli on veelgi hirmsam: isa lööb ema ja last ning need põgenevad turvakodusse. Raskustest hoolimata tahab pere oma probleemid lahendada. Isa saab vägivaldsetele meestele mõeldud abi ja õpib tegutsema ilma vägivallata. Vestluste abiga õpivad vanemad oma vastuolusid lahendama.

""

Kohanemine ei ole olnud lihtne

Perekonda kuuluvad vanemad, 3 aastane tütar ja 9 aastane poeg. Pere on saabunud Soome kaks aastat tagasi, kuid kohanemine ei ole olnud kerge. Meeleolud on perekonnas vahel pingelised. Soome keel on raske ja perel on olnud ka majanduslikke raskusi. Isal ei ole tööd, millega ta on varem saanud tagada oma perekonna toimetuleku.

Tülid ägenevad

Ühel päeval puhkeb peres äge tüli. Nende kodust kuuldub karjumist ja kolinat. Naaber helistab politseisse ja politseipatrull tuleb olukorda kontrollima. Tüli rahustatakse ja politsei koostab juhtumiga seoses lastekaitseteate.

Vanemad ja lapsed kutsutakse sotsiaalosakonda kohtuma sotsiaaltöötajaga. Kohtumisel räägitakse peres tekkinud tülist ja selle põhjustest. Vanemad ei ole harjunud oma asjadest ametnikega rääkima ja ütlevad, et kõik on hästi ja tüli käigus vägivalda ei kasutatud. Nad räägivad, et on rahalistes raskustes ja tööd on samuti raske leida. Vanemad saavad sotsiaalvalve ja turvakodu telefoninumbrid selleks puhuks, kui ähvardavana tunduv tüli peaks uuesti puhkema.

Perevägivalda sekkutakse ja selle puhul võib saada abi

Perekonna olukord rahuneb hetkeks, kuid peagi algavad probleemid uuesti. Raha on vähe ja sellest ei jätku isegi toidu ostmiseks. Ühel päeval isa vihastab ning lööb ema ja poega. Ema ja lapsed põgenevad kodust ja paluvad, et naaber helistaks nende eest turvakodusse.

Ema ja lapsed lähevad turvakodusse, kus nad saavad rahuneda ja puhata. Turvakodu personal uurib lastekaitse sotsiaaltöötajaga pere olukorda ja arutab, kuidas oleks võimalik neid aidata. Vägivallast vesteldakse vanemate ja eraldi ka lastega ning räägitakse, et Soomes on ametiasutustel kohustus sekkuda sellistesse olukordadesse. Lastele ja abikaasale suunatud vägivald on Soomes kuritegu ning lapse kehaline karistamine on keelatud.

Pärast seda vestlust kohtub isa vägivaldsete meestega tegeleva töötajaga vastavast organisatsioonist. Korraldatakse rida kohtumisi, kus professionaal aitab tal mõista paremini oma tegutsemisviisi ja selle taustategureid. Ta õpib vähehaaval vägivalda vältima ja toimima teisiti.

Lastekaitse sotsiaaltöötaja kohtumised perega jätkuvad mitu kuud. Laps ja ema saavad abi ning vanemaid aidatakse konkreetsete probleemide lahendamisel. Emal aidatakse pääseda soome keele kursustele. Vanematele antakse nõu, kuidas taotleda lasteaiakohta nooremale lapsele ja kuidas leida 9 aastasele poisile harrastusi. Poiss tahab mängida jalgpalli ning sotsiaalosakond annab majanduslikku toetust harrastusvõimaluste eest tasumiseks. Isa jätkab osalemist meeste vestlusgrupis ja läheb tööhõivekursustele.

Loe järgmiseks

Noor on raskustes

Noor on raskustes

Noorte ja nende vanemate vastuolud

Noorte ja nende vanemate vastuolud

Lapsel ei ole alalist kodu

Lapsel ei ole alalist kodu

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge