Skip to content

Laste hooldusõigus

Lapsel on Soomes alati ametlik hooldaja või hooldajad, kes otsustavad lapse asjade üle ja hoolitsevad tema eest. Hooldajad on üldjuhul lapse vanemad või üks vanematest, kuid vajaduse korral võidakse hooldajaks määrata keegi muu.

""

Soomes võib lapsel olla ka kaks ema, kui laps on sündinud viljastamisravi tulemusena. Ametivõimud võivad kinnitada lapsele teise ema, kui selleks on olemas mõlema ema nõusolek.

Hooldusõiguse all mõeldakse lühidalt öeldes lapse asjade üle otsustamist. Lapse hooldusõiguslik isik vastutab lapse hooldamise, kasvatamise, järelevalve ning muu eest. Eri ametiasutustelt on õigus lapse kohta informatsiooni saada ainult tema hooldusõiguslikul isikul. Abielust sündinud lapse hooldusõigus on tema mõlemal vanemal. Kui laps sünnib väljaspool abielu, on hooldusõigus lapse emal, kui vanemad ei lepi teisiti kokku. Siis tuleb lapse isadus tuvastada eraldi.

Kui lapse kasvutingimused on oluliselt ohustatud ja laps võetakse hooldusse, säilib hooldusõigus siiski vanematel. Osa hooldaja otsustusõigusest ja ülesannetest läheb aga üle sotsisaalasutusele. Erimeelsuste korral arutatakse asja iga juhtumi puhul eraldi. Vaata lähemalt hooldusse võtmise kohta leheküljelt Asendushooldus.

 

 

 

 

Hooldaja ülesanded

Hooldaja ülesanded on kirja pandud ka seadusse. Hooldaja ülesanne on kaitsta lapse heaolu ja tasakaalustatud arengut. Seaduses mainitakse ka lapse individuaalseid vajadusi ning lähedasi inimsuhteid. Hooldaja peab mõtlema, kuidas tema otsused kõiki neid asju mõjutavad. Hooldaja peab võtma arvesse lapse arvamust ja soove ning rääkima lapsele sellekohastest otsustest ja muudest lapse elu mõjutavatest asjadest.

Loe järgmiseks

Innustav kasvatus

Innustav kasvatus

Vägivald perekonnas

Vägivald perekonnas

Kahjulikud traditsioonid

Kahjulikud traditsioonid

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge