Skip to content

Vägivald perekonnas

Vägivald on Soomes alati kuritegu. Pereliikmed ei tohi üksteist lüüa. Samuti ei tohi kasutada vaimset vägivalda nagu ähvardamist või hirmutamist. Keegi ei pea jääma vägivallaga silmitsi üksi.

""

Abi on saadaval nii vägivalla ohvritele kui ka vägivallatsejatele. Võid helistada abitelefonile oma nime ütlemata. 

Vägivalla objektiks või selle ähvarduse alla sattunu võib vajaduse korral pääseda turvakodusse, kus ta on kaitstud. Turvakodust saab juhendamist oma asjade korraldamiseks.

Ka paljud organisatsioonid pakuvad abi ja toetust nii ohvritele kui ka vägivallatsejatele, sealhulgas mitmesugust kogemustuge. Küsi lähemalt oma valla lastega perede sotsiaalnõuandlast või -teenistustest.

Loe järgmiseks

Kahjulikud traditsioonid

Kahjulikud traditsioonid

 

Abielulahutused

Abielulahutused

Lapse õigused

Lapse õigused

 

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge