Huostaanottoa valmistellaan yhdessä perheen kanssa

Yleensä viranomaiset valmistelevat huostaanoton yhdessä perheen kanssa.

Lastensuojelun työntekijät kokoavat kaiken tiedon, joka vaikuttaa huostaanottoon.
He kuuntelevat myös perheen mielipidettä. Lopuksi he kirjoittavat asiakirjan huostaanoton perusteista.

Asiakirjassa lukee:

  • miten lapsen turvallisuus on vaarassa
  • miten lasta on yritetty auttaa
  • miksi nämä keinot eivät ole auttaneet
  • miten huostaanotto auttaa lasta
  • miksi se on lapselle parempi vaihtoehto kuin koti.
  • Vanhemmilla ja lapsella on oikeus lukea asiakirja. Viranomaisten täytyy myös järjestää tapaaminen, jossa he kertovat huostaanoton perustelut.

Joskus huostaanotto on pakko tehdä, vaikka perhe vastustaa sitä

Jos huoltajat tai yli 12-vuotias lapsi vastustavat huostaanottoa, asiasta päättää hallinto-oikeus. Hallinto-oikeus ratkaisee, mikä on lapselle parasta.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Sosiaalityöntekijöiden täytyy kertoa lapselle ja vanhemmille, miten päätöksestä voi valittaa.

Huostaanotto on vaikea asia. Sen tarkoitus on kuitenkin auttaa lasta ja hänen perhettään.

Kun lapsi on otettu huostaan, hän muuttaa asumaan perhehoitoon tai lastensuojelulaitokseen

Sijaishuolto tarkoittaa, että lapsi asuu muualla kuin omassa kodissa. Yleensä lapsi on perhehoidossa tai lastensuojelulaitoksessa. Tätä ennen lastensuojelun työntekijät selvittävät, voiko joku sukulainen tai läheinen ihminen huolehtia lapsesta.

Kun sijoitus paikka valitaan, otetaan huomioon lapsen äidinkieli ja uskonto sekä perheen oma kulttuuri.

Lapsella on oikeus tavata sosiaalityöntekijää, joka vastaa hänen asioistaan. Työntekijän täytyy selittää lapselle huostaanoton syyt ja tavoitteet. Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan ja muita läheisiä ihmisiä, jos siitä ei ole haittaa hänelle.

Jos tapaamista rajoitetaan, siitä on tehtävä päätös ja päätöksestä voi valittaa.

Kaikki nämä asiat kirjoitetaan lapsen asiakassuunnitelmaan.

Kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, hänellä on oikeus kieltäytyä tapaamasta vanhempaansa.

Huostaanotto kestää niin kauan, kun lapsi tarvitsee sitä

Huostaanotto on voimassa toistaiseksi eli niin kauan, kun lapsi tarvitsee sitä.

Huostaanoton aikana lastensuojelu järjestää lapselle ja perheelle tukitoimia. Niiden tavoitteena on, että lapsi voi palata kotiin.

Lapsen oma työntekijä arvioi vähintään kerran vuodessa, miten kauan huostaanotto jatkuu. Huostaanotto loppuu, kun vanhemmat pystyvät huolehtimaan lapsesta tai lapsi täyttää 18 vuotta eli on täysi-ikäinen.