Skip to content
""

Badbaadadda carruurta

Badanaa badbaadada carruurta waxaa la xiriirta cabsi ay dadku aaminsan yihiin. Xaqiiqda se waxay tahay in la rabo in la caawiyo, iyadoo ilmihiina ku nool yahay gurigiisa lana nool reerkiisa.

Aqri midka xiga

Macmiilnimada badbaadadda carruurta

Macmiilnimada badbaadadda carruurta

Mudnaanta hore waa daryeelka furan

Mudnaanta hore waa daryeelka furan

Meeleynta meelgaarka ah

Meeleynta meelgaarka ah

Daryeelka danbe

Daryeelka danbe

Siyaabaha sugida xaquuqda

Siyaabaha sugida xaquuqda

Eraybixin

Eraybixintani waxay macnaynaysaa erayadaas kuwooda ugu muhiimsan ee la xiriira badbaadadda carruurta.

Eraybixin

Xir