Badbaadada carruurtu waxay mar walba ka bilaabantaa danta ilmaha. Taasna macneheedu waa, shaqaaluhu waa inay go’aan walba oo ilmaha khuseeya ku qiimeeyaan waxa uu yahay xalka ugu fiican ee laga gaari karo ilmahan arrintiisa iyadoo la eegayo xaaladda nolosha ee uu ilmaha ku jiro wakhtiga markaas la joogo. Sharciga waxaa ku qoran liis ku saabsan waxyaabaha ay tahay, inuu qofka sooshalka badbaadada carruurta ah tixgeliyo, markuu qiimaynayo inay hirgeleyso siday ilmaha dantiisu ku jirto. Waa in laga fekeraa tusaale ahaan siday xalalka kala duduwani u sugayaan inay xiriirada uu ilmuhu la leeyahay ehelkiisa iyo xiriirada uu dadka la leeyahay ee socdaa sidooda ahaadaan, ama sida loo taageerayo ilmaha luuqadiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa uu asalka u leeyahay.

Waxaa dhici karta inay adkaato in la qeexo siday ilmaha dantiisu ku jirto, sababtoo ah waxaa dhici karta in dadka kala duduwan fikrado kala duduwan ka haystaan waxa ilmaha u fiican. Danta ilmuhu siday ku jirto macneheedu ma aha, in mar walba go’aan ama xal lagu gaarayo siduu ilmuhu rabi lahaa ama siday waalidkiis rabi lahaayeen. Marka la eegayo siday ilmaha dantiisu ku jirto, ilmaha fikradiisu waa muhiim, laakiin khasab ma aha in ilmaha fikradiisa iyo ilmaha dantiisu siday ku jirtaa isku mid yihiin. Qofka shaqaalaha ah isagoo raacaya siduu sharcigu dhigayo ayuu qiimaynayaa siday ilmaha dantiisu ku jirto, sidaas darteed waxaa dhici karta inay shaqaalaha badbaadada carruurtu mararka qaarkood ay khasab ku noqoto inay gaaraan go’aamo aanay waalidka iyo ilmuhu ku qanacsanayn.