Danta ilmaha waxaa muhiim ah inuu ilmuhu ka qaybqaadan karo, marka arrimaha isaga khuseeya la falanqaynayo iyo marka la qorshaynayo. Waxa go’aanka laga gaarayo iyo sababtu waxa ay tahay waa in si ku filan loogu sharaxaa ilmaha, si uu arrinta fikrad uga yeesho oo fikradiisa u sheego. Qof walba , xitaa ilmo ha ahaadee wuxuu mar walba xaq u leeyahay inuu ka qaybqaato falanqaynta arrimihiisa lagu samaynayo. Taasina xad da’da ah ma laha. Iyadoo la tixgelinayo ilmaha da’diisa iyo heerka horumarka koriinkiisa ayaa la dhegeystaa ilmaha fikradiisa iyo waxyaabaha uu rabi lahaa. Tusaale ahaan ilmaha yar oo kale waxaa dareemadisa loo kuurgeli karaa oo la ogaan karaa iyadoo loo fiirsanayo siduu u dhaqmayo iyo ciyaaraha uu ciyaarayo. Ilmaha weyn shaqaaluhu waa inay arrimaha jira ugu sheegaan si uu u fahmi karo.

Siduu sharcigu dhigayo ilmaha ay 12 sano u buuxsantay awood hadal buu u leeyahay arrimaha badbaadada carruurta. Awoodda hadalka macneheedu waa in marka laga hadlayo arrimaha khuseeya badbaadada carruurta fikradda ilmaha waa in loo tixgeliyaa si la mid ah sida loo tixgeliyo fikradaha dadka qaangaarka ah. Ilmaha ay 12 sano u buuxsantay wuxuu xaq u leeyahay inuu akhristo waxyaabaha qoraalka ah ee isaga khuseeya, marka go’aamada la gaarayana waa in fikradiisa loo dhegeystaa si offishal ah. Ilmahaasi wuxuu raadsan karaa caawimo, wuxuu dalban karaa adeegyo, wuuna ka soo horjeesan karaa go’aamada isaga khuseeya. Waa in loo sheegaa go’aamada la gaarey iyo siday suuragal ugu tahay inuu rafcaan (abiil) ka qaadan karo. Tan ah inuu ilmuhu ka qaybqaadan karo arrimaha isaga khuseeya falanqayntooda, macneheedu ma aha inuu ilmuhu go’aanka gaarayo. Dadka qaangaarka ah bay waajib ku tahay inay go’aamada gaaraan, qaadaanna go’aamada ay gaareen masuuliyadooda.