Waalidka iyo dadka kale ee ilmaha waalid ahaanta u ah ayaa marka ugu horaysa masuul ka ah ilmaha daryeelkiisa iyo barbaarintiisa, hase yeeshee waalidku waxay xaq u leeyihiin inay bulshada ka helaan caawimo laga caawinayo xilkan saaran. Sababtu waxay doontaba ha ahaatee, Mudnaanta kowaad waxay tahay in bulshad ujeedkeedu yahay iney kaalmeeyaan qoysaska u baahan caawimada sida ugu dhaqsaha badan wakhti hore oo munaasiba, si ay qoyskii iyagu si isku filnaansho leh u gutaan howlaha barbaarinta. Haddii waalidku ama dadka ilmaha waalid ahaanta u ah ay awoodi waayaan inay ka soo baxaan inuu ilmuhu helo nolol wanaagsan, bulshada Finland ayey waajib ku tahay inay xaaladda qoyska wax ka abato. Markay sidaasi dhacdo badbaadada carruurta shaqadeedu waa inay sugto siduu ilmuhu ku heli lahaa nolol wanaagsan. Taas macneheedu waxaa caawimadu waxay noqon kartaa mid aanu qofku u madax bannaanayn inuu diidi karo ee sharciga badbaadada carruurta ayaa wuxuu dhigayaa, in markay xaaladaha qaarkood jiraan ay shaqaalaha badbaadada carruurta waajib ku tahay inay xaaladda wax ka qabtaan si ilmaha loo badbaadiyo.

Waddanka Finland dhammaan waxqabadyada badbaadada carruurtu waxay ku qeexan yihiin sharciyada badbaadada carruurta. Taas macneheedu waa shaqaalaha maamulka ee badbaadada carruurtu waxyaabaha ay sameeyaan iyo go’aamada ay gaaraan waxay mar walba ku salaysan yihiin sharci. Sharciga badbaadada carruurtu wuxuu khuseeyaa ilmo walba oo waddankeenna jooga, kumana xirna ilmuhu wuxuu yahay.