Lühiajaline ümberpaigutamine on ühine otsus

Raskes olukorras võidakse laps või kogu pere paigutada mõneks ajaks kodust väljapoole seoses avahoolduse tugiteenusega. Avahoolduse raames tehtav paigutamine on alati vabatahtlik.

Laps võib olla paigutatud kodust väljapoole lühikeseks ajaks, kui leitakse, et olukord võib paraneda kiiresti. Näiteks kui vanemate ja noore suhted muutuvad nii pingeliseks, et koosolemine tundub olevat võimatu, võib noor elada mõnda aega mujal kui kodus. Vanemad aga otsustavad ikkagi lapse asjade ja hoolduse üle. Vanemate uimasti- või psühholoogiliste probleemide lahendamise ajaks võib ka kogu perekond minna ajutiselt vastavasse asutusse. Vajaduse korral võib niisugune avahooldusega seotud kodust väljapoole paigutamine toimuda ka kiirkorras.

Laps paigutatakse kiirkorras mujale, kui teda ähvardab otsene oht

Kui laps on otseses ohus ning keegi tema lähedastest ei saa tema eest hoolitseda, peab lastekaitse võtma lapse oma kaitse alla. Seda nimetatakse kiirkorras hooldusele paigutamiseks.

Kiirkorras hooldusele paigutamine on alati ajutine. See võib tulla kõne alla näiteks siis, kui vanemad on nii sügavas joobes, et nad ei suuda lapse eest hoolitseda, või on laps jäetud pikaks ajaks üksi koju. Laps võib ka ise end ohustada, näiteks pruukides uimasteid. Kui laps on otseses ohus, siis võidakse ta hooldusele paigutada, kuigi ta ise või vanemad oleksid sellele vastu.

Lastekaitsetöötajatel on õigus otsustada lapse asjade üle tema väljaspoole kodu paigutamise ajal, kuid seda tehakse tihedas koostöös lapse hooldajate ja vanematega. Perekonna olukord ja abivajadus selgitatakse välja lapse kiirkorras hooldusele paigutamise ajal. Eesmärk on, et laps saab minna koju tagasi turvalistesse tingimustesse. Sotsiaaltöötaja annab hinnangu, kas hooldusele paigutamine võib lõppeda ning teeb otsuse selle lõpetamise kohta. Kui leitakse, et lapse tagasiminek koju ei ole turvaline, siis hakatakse ette valmistama tema hooldusele võtmist.

Hooldusse võtmine on viimane variant

Hooldusele võtmine tähendab seda, et lapse eest hoolitsetakse tema enda kodust väljaspool. See on viimane abinõu, mida rakendatakse, kui probleemid on väga tõsised või need on kestnud juba kaua. Üldiselt on enne hooldusele võtmist juhtunud juba palju ning last ja peret on üritatud eri moel aidata. Seadus määrab, et laps võetakse hooldusele siis, kui miski muu abinõu enam ei aita. Lapse hooldusel viibimise/hooldusele võtmise ajal teevad ametisikud tihedat koostööd lapse hooldajate ja vanematega ning töötajad ei saa näiteks otsustada lapse usutunnistuse üle.