Lastensuojelun lähtökohta on aina lapsen etu. Se tarkoittaa, että kaikki päätökset tehdään sen mukaan, mikä on lapsen kannalta paras ratkaisu.

Laissa on lista asioista, joihin lastensuojelun työntekijän pitää kiinnittää huomiota, kun hän arvioi lapsen etua. Tärkeää on turvata se, että lapsen läheiset ihmissuhteet säilyvät. Lastensuojelun toimenpiteen pitää olla myös sellainen, että se sopii lapsen kieleen, kulttuuriin ja uskontoon.

Lapsen edun määrittely voi olla joskus vaikeaa. Eri ihmisillä voi olla erilaisia käsityksiä siitä, mikä on lapselle hyväksi.

Lapsen etu ei tarkoita sitä, että päätökset ja ratkaisut tehdään aina niin kuin lapsi itse tai hänen vanhempansa haluavat. Lastensuojelun työntekijä arvioi lapsen etua lain mukaan. Joskus työntekijä joutuu tekemään päätöksiä, joista vanhemmat tai lapsi ovat eri mieltä.

Lapsen mielipide on kuitenkin tärkeä tietää. Lapsen mielipide ja lapsen etu eivät silti aina ole sama asia.