Lapsen oikeuksien yleissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien (YK) tekemä sopimus. Siinä luetellaan oikeudet, jotka koskevat kaikkia lapsia kaikkialla maailmassa.

Melkein kaikki maailman valtiot ovat hyväksyneet sopimuksen. Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 1991.

Lapsen oikeuksien sopimus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Sopimuksen mukaan kaikilla lapsilla on:

  • oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen
  • oikeus kasvaa ja käydä koulua.
  • oikeus leikkiä ja osallistua.
  • oikeus saada suojelua ja huolenpitoa.

Lait tukevat lapsen oikeuksien sopimusta

Lapsen oikeuksien sopimus on yhtä sitova kuin laki. Valtioiden, kuntien, lasten vanhempien ja muiden aikuisten pitää noudattaa sopimusta.
Sopimuksen lisäksi lasten oikeuksia turvaavat Suomen omat lait. Suomessa on useita lakeja, joiden mukaan lapsia pitää kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä.