Lapsi saa osallistua

Tärkeä lastensuojelun periaate on, että lapsi voi itse olla mukana käsittelemässä ja suunnittelemassa häntä koskevia asioita.

Jokaisella, myös lapsella, on oikeus osallistua omien asioidensa käsittelyyn. Siinä ei ole ikärajaa. Lapselle pitää selittää riittävän hyvin, mistä ollaan päättämässä ja miksi. Sen jälkeen hän voi kertoa oman näkemyksensä asiasta.

Pienen lapsen mielipiteitä on joskus vaikea saada selville. Hänen tuntemuksiaan voidaan selvittää siten, että hänen käyttäytymistään tai leikkejään tarkkaillaan. Isommalle lapselle työntekijän on kerrottava asiat niin, että lapsi ymmärtää ne.

12-vuotiaalla on puhevalta

Lain mukaan 12 vuotta täyttäneellä lapsella on lastensuojelussa puhevalta. Se tarkoittaa sitä, että lapsen mielipide pitää ottaa huomioon häntä koskevassa asiassa samalla tavalla kuin aikuistenkin.

12-vuotialla lapsella on oikeus tutustua asiapapereihin, jotka koskevat häntä itseään. Häntä pitää kuulla virallisesti, ennen kuin häntä koskevia päätöksiä tehdään. Hän voi hakea apua, vaatia palveluja ja vastustaa häntä koskevia päätöksiä. Lapselle pitää antaa tieto päätöksistä ja siitä, miten päätöksistä voi valittaa.

Lapsen osallistuminen asioiden käsittelyyn ei merkitse sitä, että lapsi itse saa päättää. Aikuisten velvollisuus on tehdä päätökset ja ottaa niistä vastuu.