Lastensuojelu perustuu lakiin

Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta. Apua tarvitsevia perheitä pyritään tukemaan mahdollisimman varhain, jotta vanhemmat suoriutuvat kasvatustehtävästään itse.

Jos vanhemmat eivät pysty huolehtimaan lapsensa hyvinvoinnista, lastensuojelun velvollisuus on puuttua tilanteeseen. Tällöin lastensuojelun tehtävä on turvata lapsen hyvinvointi.

Apu ei siis ole aina vapaaehtoista, vaan laki määrää, että lastensuojelun viranomaisen täytyy joskus ryhtyä toimiin lapsen suojelemiseksi.

Laki koskee kaikkia

Lastensuojelun toiminta on määritelty lastensuojelulaissa. Se tarkoittaa, että lastensuojelun työntekijän toiminta ja päätökset perustuvat aina lakiin.

Lastensuojelulaki koskee kaikkia Suomessa olevia lapsia tasapuolisesti. Lastensuojelun toimintaan ei vaikuta se, mistä lapsi tulee, mitä kieltä hän puhuu tai mikä on hänen uskontonsa.