Alle kouluikäisten lasten perheet

Äitiys- ja lastenneuvolat

Neuvoloissa seurataan raskauden etenemistä, äidin ja tulevan vauvan terveyttä sekä lapsen kasvua ja kehitystä seitsemään ikävuoteen asti.
Lisäksi neuvolassa tuetaan perheiden hyvinvointia ja vanhemmuutta sekä ohjataan tarvittaessa vanhempia kasvatusasioissa.

Päivähoito

Suomessa on järjestetty päivähoito, jonka ansiosta vanhemmat voivat käydä töissä tai opiskelemassa. Päivähoitoa voidaan toteuttaa päiväkodissa tai perhepäivähoitona, esimerkiksi hoitajan kotona.

Esiopetus

Esiopetus on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille lapsille vuotta ennen koulun alkua. Lapsi aloittaa yleensä esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta. Esiopetuksessa lapsi oppii leikin ja yhdessä tekemisen kautta tietoja ja taitoja koulua varten. Suomessa esiopetusta tarjotaan sekä päiväkodeissa että kouluissa.

Kouluikäisten lasten perheet

Perusopetus

Kaikkien Suomessa vakituisesti asuvien yli 7-vuotiaiden lasten pitää käydä koulussa, eli he ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus kestää korkeintaan 17-vuotiaaksi asti. Perusopetuksen alakouluun kuuluvat luokat 1.–6. ja yläkouluun luokat 7.–9. Perusopetus on Suomessa maksuton. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muut oppimateriaalit sekä kouluruokailu ovat maksuttomia perusopetuksessa. Perusopetuksen jälkeen useimmat nuoret jatkavat opintoja joko ammattikoulussa tai lukiossa.

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille lapsille, joiden suomen kielen taito ei vielä ole riittävä kaikille tarkoitettuun yleisopetukseen. Kielitaidon arvioivat ammattilaiset, eivät vanhemmat. Valmistavassa opetuksessa opetellaan erityisesti suomen kieltä.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on kerhotoimintaa tai vapaa-ajan toimintaa, johon lapset voivat osallistua ennen koulua tai koulun jälkeen. Se on tarkoitettu pääasiassa ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla edistetään koululaisten oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Siihen osallistuvat koulussa työskentelevät aikuiset. Koulussa oppilaille järjestetään kouluterveydenhuolto.  Lisäksi koulunkäyntiä tukevat koulukuraattori ja koulupsykologi, jotka tekevät yhteistyötä vanhempien kanssa.

Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtävä on tukea nuorten kasvua ja hyvinvointia. Nuorisotyö voi olla esimerkiksi kerhoja, leirejä, tapahtumia tai bändi- ja urheilutoimintaa.

Muita keskeisiä perhepalveluita

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvolasta saa tukea lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyen. Neuvoa voi hakea muun muassa silloin, jos on huolestunut lapsensa käyttäytymisestä tai perheessä on surua ja huolta.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelusta voi hakea apua, jos perheenjäsenten on vaikea sopia erimielisyyksiä. Monesti syynä sovitteluun on avioeron uhka. Perheasioiden sovittelu on aina vapaaehtoista, ja sitä voivat käyttää kaikki perheenjäsenet tai vain joku heistä.