Hyppää sisältöön

Kaikki perheet tarvitsevat joskus tukea

Lastensuojelu.info-sivusto tarjoaa perustietoa lapsiperheiden palveluista Suomessa useilla eri kielillä. Sivusto on suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Yhteiskunta tukee perheitä monin tavoin ja saatavilla on apua ja tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Apua ja neuvoja saa kuntien lasten ja perheiden palveluista, järjestöiltä ja yhdistyksiltä sekä seurakunnilta ja muilta uskonnollisilta yhdistyksiltä.

""

Lapsen oikeudet

Kaikkien lapsi- ja perhepalvelujen taustalla on lainsäädäntö. Suomen lainsäädännössä huomioidaan yhteiset, kansainvälisesti sovitut periaatteet. Lasten kannalta tärkein on YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Lue lisää lapsen oikeuksista

""

Vanhemmuus ja parisuhde

Yhteiskunta tarjoaa perheille ohjausta ja neuvontaa vanhemmuuden, lasten kasvatuksen ja parisuhteen tueksi.

Lue lisää vanhemmuudesta ja parisuhteesta

""

Neuvoa ja tukea arkeen

Suomessa yhteiskunta auttaa vanhempia ja lapsia monin eri tavoin. On paljon kaikille yhteisiä palveluja, kuten neuvola, varhaiskasvatus tai koulu.

Lue lisää arjen tuesta

""

Sosiaalihuolto

Suomessa on turvattu lailla jokaisen oikeus saada tarvittaessa apua. Jos kaikille yhteisten palvelujen kautta saatu tuki ei riitä, voi apua saada sosiaalihuollosta.

Lue lisää sosiaalihuollosta

""

Lastensuojelu

Usein lastensuojeluun liittyy pelkoa siitä, että lapsi viedään pois. Todellisuudessa lasta pyritään aina auttamaan niin, että hän voisi asua omassa kodissaan oman perheensä kanssa.

Lue lisää lastensuojelusta

""

Tositarinoita

Kaikki perheet tarvitsevat joskus tukea. Joskus ongelmat ja huolet saattavat kasvaa suuriksi ja silloin on tärkeää tietää, että apua on saatavilla. Tositarinoissa kuvataan minkälaista apua ja tukea maahanmuuttajaperheet ovat saaneet lasten ja perheiden palveluista ja järjestöiltä.

Lue tositarinoita

Sanasto

Lastensuojeluun liittyy monia käsitteitä. Sanastossa kerrotaan mitä tärkeimmät käsitteet tarkoittavat.

Näytä sanasto

Sulje