Skip to content

Kõik perekonnad vajavad vahel tuge

Lastensuojelu.info leheküljed pakuvad põhiteavet lastega peredele Soomes pakutavatest teenustest paljudes eri keeltes. Leheküljed on suunatud peamiselt sisserändajatest lapsevanematele ja nendega töötavatele professionaalidele.

Ühiskond toetab peresid paljudel eri viisidel ning saadaval on abi ja toetust kõige erinevamates elusituatsioonides. Abi ja nõuandeid saad valdade laste ja peredega tegelevatelt teenistustelt, organisatsioonidelt ja ühendustelt, samuti kogudustelt ja muudelt usuühingutelt.

""
""

Lapse õigused

Kõigi laste- ja pereteenuste taustal on seadused. Soome seadustes võetakse arvesse ühiseid, rahvusvaheliselt kokkulepitud põhimõtteid. Laste seisukohalt on kõige tähtsam ÜRO lapse õiguste konventsioon.

Lapse õigused

""

Vanemlikkus ja paarisuhe

Ühiskond pakub peredele juhendamist ja nõustamist vanemlikkuse, laste kasvatamise ja paarisuhte toetuseks.

Vanemlikkus ja paarisuhe

""

Toetust argipäeva

Soomes aitab ühiskond vanemaid ja lapsi mitmel eri viisil. On palju kõigile ühiseid teenuseid nagu nõuandla koolieelne kasvatus või kool.

Toetust argipäeva

""

Sotsialhooldus

Soomes on seadusega kaitstud igaühe õigus saada vajaduse korral abi. Kui kõigile ühiste teenuste kaudu saadavast toetusest ei piisa, võib abi saada sotsiaalhoolduselt ja lastekaitselt.

Sotsialhooldus

""

Lastekaitse

Tihtipeale on lastekaitsega seotud hirm selle pärast, et laps viiakse ära. Last püütakse alati aidata nii, et ta saaks elada oma kodus, koos oma perega.

Lastekaitse

""

Tõsilugusid

Kõik pered vajavad mõnikord tuge. Vahel võivad probleemid ja mured kasvada suurteks ja siis on tähtis teada, et abi on saadaval. Tõsilugudes kirjeldatakse, millist abi ja toetust sisserändajate pered on saanud laste ja perede tugiteenuste kaudu ning organisatsioonidelt.

Tõsilugusid

Sõnastik

Lastekaitsega on seotud palju eri mõisteid. Sõnastikus selgitatakse neist kõige tähtsamaid.

Sõnastik

Sulge