Lastekaitsemeetmed põhinevad seadusel

Lapsevanemad ja muud hooldajad vastutavad esmajoones lapse hooldamise ja tema kasvatamise eest, kuid selle ülesande täitmisel on neil õigus saada abi riigilt. Eelkõige on riigieesmärk toetada abi vajavaid perekondi võimalikult varajases etapis, et vanemad suudaksid kasvatusülesandeid ise täita. Kui vanemad või hooldajad ei suuda mingil põhjusel lapse heaolu eest hoolitseda, on Soome riigi kohus lapse ja perekonna olukorra parandamiseks sekkuda. Sellisel juhul on lastekaitse ülesanne kaitsta lapse heaolu. Seega ei ole abi vastuvõtmine alati vabatahtlik, vaid lastekaitseseadus määrab, millal ja kuidas peavad lastekaitseametnikud hakkama lapse heaolu kaitseks tegutsema.

Soomes on kõik lastekaitsemeetmed määratud kindlaks lastekaitseseaduses. See tähendab, et lastekaitseametniku tegevus ja otsused põhinevad alati seadusel. Lastekaitseseadus puudutab kõiki Soomes viibivaid ja elavaid lapsi nende taustast olenemata.