Lapse õiguste konventsioon

Igal lapsel on õigus heale ja turvalisele lapsepõlvele. Kõigil lastel on õigus kasvada ja käia koolis ning mängida ja osaleda mitmesugustes ettevõtmistes. Igal lapsel on õigus ka kaitsele ja hoolitsusele. Kõik laste õigused on kogutud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni lapse õiguste konventsiooni. See konventsioon on üldtunnustatud käsitlus selle kohta, millised õigused peavad lastele olema tagatud, sõltumata sellest, milline on nende taust, rahvus, usutunnistus või pere varaline olukord. Konventsioon puudutab kõiki alla 18-aastasi lapsi.

Konventsiooni on heaks kiitnud peaaegu kõik maailma riigid. Soomes hakkas lapse õiguste konventsioon kehtima 1991. aastal. See on sama siduv nagu seadus ning sätestab seega sarnaselt teistele seadustele kohustused riikidele, kohalikele omavalitsustele, ametnikele, lapsevanematele ning teistele täiskasvanutele. Soomes kaitsevad laste õigusi lisaks lapse õiguste konventsioonile ka riigi omad seadused, mille kohaselt tuleb lapsi kohelda võrdselt kui indiviidide ning kõigi eest tuleb kanda võrdselt vastutust.

Seadused toetavad lapse õiguste konventsiooni

Lapse õiguste konventsioon on sama siduv nagu seadus. Riigid, kohalikud omavalitsused, lapsevanemad ja teised täiskasvanud peavad seda konventsiooni järgima.

Lisaks konventsioonile kaitsevad laste õigusi Soome enda seadused. Soomes on mitmeid seadusi, mille kohaselt peab lapsi kohtlema võrdselt kui indiviidide.