جایگزینی کوتاه مدت راه حلی مشترک می باشد

در شرایط دشوار کودک یا کل خانواده را می توان برای مدت کوتاهی تحت پوشش اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری (avohuollon tukitoimi)، در خارج از خانه جایگزین نمود. اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری همیشه داوطلبانه و اختیاری است

در صورتی که نتیجه ارزیابی این باشد که وضعیت به زودی اصلاح می شود، کودک می تواند به مدت کوتاهی در جای دیگری جایگزین گردد. مثلاً اگر رابطه بین والدین و کودک جوان یا نوجوان طوری دچار تنش شود که با هم بودن غیر ممکن به نظر آید، کودک جوان یا نوجوان می توان برای مدتی در جای دیگری سکونت داشته باشد. والدین همچنان در مورد مسائل و امور مربوط به سرپرستی کودک تصمیم گیرنده هستند. علاوه بر این، در طی دوره توانبخشی مربوط به مشکلات مواد مخدر و مسکر یا مشکلات روانی والد، کل خانواده می تواند به طور موقت به مؤسسه یا بنیادی نقل مکان نماید. جایگزینی تحت پوشش اقدامات کمکی رسیدگی اختیاری را می توان در صورت لزوم به طور فوری و اورژانس نیز انجام داد

در صورتی که کودک در خطر مستقیم باشد، جایگزینی به طور فوری و اورژانس انجام داده می شود

در صورتی که کودک در خطر مستقیم باشد و هیچکس از نزدیکانش نتواند از او مراقبت نماید، حفاظت از کودکان باید کودک را به محل امنی منتقل کند. این موضوع به نام جایگزینی به طور فوری و اورژانس (kiireellinen sijoitus) شناخته می شود.
جایگزینی فوری همیشه حالت موقت دارد. جایگزینی فوری مثلاً می تواند در مواقعی انجام شود که والدین آنقدر تحت تأثیر مواد مخدر و مسکر هستند که نمی توانند از فرزند خود نگهداری کنند و یا در زمانی که کودک برای مدت طولانی در خانه به تنهایی رها شده است. کودک می تواند خودش هم، مثلاً با مصرف مواد مخدر و مسکر برای خود خطرناک باشد. در صورتی که کودک در خطر مستقیم باشد، جایگزینی فوری علیرغم مخالفت کودک یا والدین هم می تواند انجام شود

کارمندان حفاظت از کودکان در زمان جایگزینی کودک دارای اختیارات وسیعی برای تصمیم گیری در مورد مسائل اوست. به هر حال این کارمندان در همکاری نزدیکی با سرپرستان و والدین کودک هستند. در زمان جایگزینی فوری وضعیت خانواده و نیاز به کمک مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این است که کودک بتواند در شرایط امنی به خانه برگردد. کارمند امور اجتماعی ارزیابی می کند که آیا جایگزینی می تواند پایان یابد یا خیر، و در مورد خاتمه جایگزینی تصمیم گیری می نماید. در صورتی که نتیجه ارزیابی این باشد که بازگشت کودک به خانه امن نیست، اقدام به تحت سرپرستی گرفتن کودک آغاز می شود

تحت سرپرستی گرفتن کودک آخرین گزینه است

تحت سرپرستی گرفتن کودک به این معنی است که از کودک در خارج از منزل او مراقبت می شود. تحت سرپرستی گرفتن کودک آخرین اقدامی است که در صورتی که مشکلات بسیار جدی باشند یا مدت طولانی ادامه داشته باشند، مورد استقاده قرار می گیرد. معمولاً پیش از انجام تحت سرپرستی گرفتن کودک، اقدامات بسیاری انجام شده است و تلاش شده است که به شیوه های گوناگون به کودک و خانواده کمک شود. قانون چنین می گوید که هنگامی که هیچ اقدام دیگری نتیجه نمی دهد، کودک باید تحت سرپرستی قرار گیرد. به هر حال مسئولین در همکاری نزدیکی با سرپرستان و والدین کودک هستند و کارمندان نمی توانند مثلاً در مورد مذهب کودک تصمیم گیری کنند