اقدامات مربوط به تحت سرپرستی گرفتن کودک همراه با خانواده انجام می شود

تحت سرپرستی گرفتن کودک روندی طولانی است که معمولاً همراه با خانواده انجام می شود. بیشترین موارد تحت سرپرستی گرفتن کودک با تفاهم بین کودک و خانواده انجام می گیرد

تحت سرپرستی گرفتن کودک همیشه به طور کنبی استدلال می شود. کارمندان حفاظت از کودکان تمام اطلاعاتی که در موضوع تأثیر می گذارند را جمع آوری می کنند و نظر خانواده را هم می شنوند. در استدلال تحت سرپرستی گرفتن کودک باید موارد زیر را ذکر نمود:

  • نشان داد که امنیت کودک چگونه در خطر قرار گرفته است،
  • بیان شود که چگونه تلاش شده است که به کودک کمک شود و چرا این شیوه ها کافی نبوده اند و نیز
  • تحت سرپرستی گرفتن کودک چگونه به او کمک می کند و چرا برای کودک گزینه ای مناسب تر از ماندن در خانه است.

والدین و کودک حق دارند اسنادی که در آنها تحت سرپرستی گرفتن کودک استدلال شده است را مورد بررسی قرار دهند. باید با والدین و کودک جلسه ای نیز برگزار کرد که طی آن مبانی تحت سرپرستی گرفتن کودک برای آنها توضیح داده شود.

گاهی اوقات تحت سرپرستی گرفتن کودک باید علیرغم مخالفت خانواده انجام شود

در صورتی که کودکی که 12 سالش تمام شده و یا سرپرستان او، نظرشان این باشد که تحت سرپرستی گرفتن کودک عملی اشتباه است و با آن مخالفت کنند، دادگاه در مورد موضوع تصمیم گیری می کند. دادگاه اداری موضوع را بررسی می کند و تصمیم می گیرد که بهترین گزینه برای کودک کدام است. از تصمیم گرفته شده توسط دادگاه اداری می توان به دادگاه عالی اداری شکایت کرد

در وضعیت ها و شرایط متضاد، کارمندان امور اجتماعی باید خانواده ها را راهنمایی کنند. این بدان معنی است که هنگامی که در مورد تصمیم اتخاذ شده در مورد تحت سرپرستی گرفتن کودک به کودک و خانواده توضیح داده می شود، کارمندان باید این را هم توضیح دهند که چگونه و به چه کسی می توان از تصمیم مذکور شکایت نمود

تحت سرپرستی گرفتن کودک همیشه موضوعی دشوار و پیچیده است. منظور از تحت سرپرستی گرفتن کودک این نیست که بر علیه کسی اقدامی انجام شود، بلکه منظور این است که به کودک و خانواده اش کمک شود

کودک تحت سرپرستی گرفته شده برای زندگی به نزد خانواده مراقبت کننده و یا به سازمان حفاظت از کودکان نقل مکان می کند

مراقبت جایگزین (Sijaishuolto) به این معنی است که از کودک در خارج از منزل خود نگهداری و مراقبت می شود. کودک تحت سرپرستی گرفته شده معمولاً یا در نزد خانواده مراقبت کننده زندگی می کند و یا در سازمان حفاظت از کودکان. پیش از جایگزینی کودک در خارج از خانه، کارمندان باید روشن کنند که آیا یکی از نزدیکان کودک می تواند از او نگهداری نماید یا خیر. در انتخاب محل جایگزینی باید پیشینه زبان، فرهنگ و مذهب کودک در چهارچوب امکانات مورد توجه قرار بگیرد

دلایل تحت سرپرستی گرفتن کودک و اهداف مراقبت جایگزین او بابد برای کودک توضیح داده شود. کودک باید امکان کافی برای ملاقات با کارمند امور اجتماعی که در مورد مسائل او تصمیم گیری می کند داشته باشد

با تحت سرپرستی گرفتن کودک، رابطه او با والدینش قطع نمی شود. کودک حق دارد با والدین و دیگر نزدیکان خود ملاقات کرده و با آنها در ارتباط باشد. همه این موضوعات در برنامه رابطه خدماتی کودک نیز ثبت می شود. رابطه کودک با والدینش را فقط در مواردی می توان محدود نمود که این رابطه به طور مستدل برای کودک مضر باشد. در چنین مواردی در مورد موضوع باید تصمیم گیری نمود و از این تصمیم نیز می توان شکایت کرد. کودکی که 12 سالش تمام شده نیز حق دارد در صورت تمایل از ملاقات با والدینش سر باز زند

تحت سرپرستی گرفتن کودک تا زمانی که نیاز کودک ایجاب کند، ادامه می یابد

تحت سرپرستی گرفتن کودک تا اطلاع ثانوی ادامه دارد، یعنی فقط تا زمانی که نیاز کودک ایجاب کند. طول زمان تحت سرپرستی گرفتن کودک مثلاً به این بستگی دارد که والدین در زمان جایگزینی چقدر می توانند به امور خود و به خود رسیدگی کنند. حفاظت از کودکان در زمان تحت سرپرستی گرفتن کودک برای کودک و والدین اقدامات کمکی ترتیب می دهد که اهداف آن این است که کودک بتواند به خانه برگردد. کارمند مسئول امور کودک حداقل یک مرتبه در سال باید ارزیابی کند که آیا تحت سرپرستی گرفتن کودک تمدید شود یا خیر. تحت سرپرستی گرفتن کودک نهایتاً زمانی خاتمه می یابد که کودک 18 سالش تمام می شود و بزرگسال می گردد