Jälkihuolto

Lapsi tai nuori saattaa tarvita tukea ja apua vielä huostaanoton jälkeenkin. Tätä kutsutaan jälkihuolloksi.

Jälkihuollon tarkoituksena on helpottaa lapsen tai nuoren itsenäistymistä tai palaamista kotiin. Jälkihuoltoa voidaan antaa myös täysi-ikäiselle nuorelle siihen asti, kun hän täyttää 21 vuotta. Nuoren kanssa yhdessä sovitaan ja suunnitellaan, mitä palveluita ja tukitoimia jälkihuolto käytännössä tarkoittaa. Jälkihuoltoa voi olla esimerkiksi se, että tuetaan asumista, toimeentuloa, työtä tai opiskelua.