Avohuollon tukitoimet

Usein lastensuojeluun liittyy pelkoa siitä, että lapsi viedään pois. Todellisuudessa lasta pyritään aina auttamaan niin, että hän voisi asua omassa kodissaan oman perheensä kanssa. Jos lapsen ja perheen tilanne vaatii ulkopuolista apua, perusperiaatteena on käyttää aina lievintä mahdollista keinoa. Lastensuojelussa tällaisia ensisijaisia palveluita kutsutaan avohuollon tukitoimiksi. Avohuollon tukitoimet ovat aina vapaaehtoisia ja perustuvat perheen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Suurin osa lastensuojelutyöstä toteutetaan juuri avohuollon tukitoimina.

Avohuollon tukitoimet voivat olla monenlaisia ja ne vaihtelevat eri paikkakunnilla. Niitä voivat olla esimerkiksi:

Kotipalvelu

Kotipalvelu voi olla käytännössä esimerkiksi lastenhoitoapua, ruoanlaittoa, pyykinpesua tai siivoamista. Sen tarkoituksena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Perhetyön apu suoraan kotiin

Perhetyö voi olla keskustelua, neuvoja ja tukea vanhemmille kasvatusasioissa. Se voi olla myös perheen tukemista arjessa, kuten asioiden hoitamisessa tai kodinhoidossa, tai sellaisen toiminnan järjestämistä, joka tukee lapsen hyvinvointia.

Tukihenkilö tai tukiperhe

Lapsi tai perhe voi saada tukihenkilön tai tukiperheen. Tukihenkilö on aikuinen, joka auttaa esimerkiksi koulutehtävissä tai on mukana harrastuksissa. Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti esimerkiksi viikonlopuksi. Tukiperheet tai tukihenkilöt koulutetaan tehtäväänsä.

Vertaisryhmätoiminta

Vertaisryhmätoiminta tarkoittaa ryhmiä, joihin voi mennä keskustelemaan asioista muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Maahanmuuttajavanhempien sukulaiset ja ystävät asuvat usein kaukana, joten he voivat tavata ihmisiä kerhoissa ja ryhmissä. Usein kerhoissa ja ryhmissä on jotain toimintaa, kuten kokkaamista, käsitöitä tai muuta puuhaa, jonka lomassa voi jutella ja tutustua.

Hoito ja terapiapalvelut

Lapselle on järjestettävä kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluita, jos hän tarvitsee niitä. Jos lapsella on oppimisvaikeuksia, koulupsykologi ja koulukuraattori voivat ohjata hänet tarvittaviin palveluihin.