Eelkool (esikoulu)

Eelkool on mõeldud kõigile eelkooliealistele lastele üks aasta enne koolikohustuse algust. Laps alustab üldiselt eelkooliga sellel aastal, kui ta saab kuueaastaseks. Eelkooli käigus omandab laps…

Eelkool (esikoulu)

Eelkool on mõeldud kõigile eelkooliealistele lastele üks aasta enne koolikohustuse algust. Laps alustab üldiselt eelkooliga sellel aastal, kui ta saab kuueaastaseks. Eelkooli käigus omandab laps…

Avahoolduse tugimeetmed (avohuollon tukitoimet)

Avahoolduse tugimeetmed on perekonnale korraldatavad teenused, mis toetavad ja aitavad lapsi ja vanemaid nende endi elukeskkonnas. Avahoolduse tugimeetmed on vabatahtlikud ning põhinevad perega tehtaval koostööl….

Asenduspere (sijaisperhe)

Asenduspere on perehooldust pakkuv pere, kuhu on lastekaitse eesmärkidel hooldusele paigutatud perekonda mittekuuluv laps. Asenduspere tegutseb lapse kasvu- ja elukeskkonnana tema enda vanemate asemel. Asenduspere…

Asendushooldus (sijaishuolto)

Asendushoolduse all mõeldakse hooldusele võetud, kiirkorras või halduskohtu ajutise määrusega hooldusele paigutatud lapse hooldamise ja kasvatamise korraldamist tema enda kodust väljaspool.

Turvakodu (turvakoti)

Turvakodud aitavad perevägivalla all kannatanuid või neid, keda perevägivald ähvardab. Turvakodusse võib minna üksi või lastega koos ööpäev läbi. Turvakodusid on suuremates asulates, kuid on…