Information om dataskydd

Vi samlar information om hur vår webbplats används med hjälp av cookies. Nedan finner du mer information om cookies, hur vi använder dem och hur…

Information om webbplatsen

Webbplatsen Information om barnskydd presenterar barnskyddet på flera olika språk. Den riktar sig särskilt till invandrarföräldrar och yrkesmänniskor som arbetar med dem.

Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Föräldrars rättigheter och skyldigheter I Finland har alla föräldrar samma rättigheter och skyldigheter. Föräldrarna har rätt och skyldighet att sörja för sitt barns välbefinnande. Föräldrarnas…

Vårdnad av barn

Vårdnad av barn Med vårdnad menas i korthet att besluta om sådant som rör barnet. Barnets vårdnadshavare ansvarar för vård, uppfostran, övervakning och annan omsorg…

Barn får delta

Barn får delta En viktig princip för barnets bästa är att barnet själv får vara med i hanteringen och planeringen av sådant som angår honom…

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Alla barn har rätt till en bra och trygg barndom. Alla barn har rätt att växa upp och gå i skolan…

Barnets bästa är det viktigaste

Barnets bästa är det viktigaste Barnskyddet utgår alltid från barnets bästa. Det innebär att de anställda i alla beslut som rör barn måste bedöma vilken…

Grunden till barnskyddet

Det är i första hand föräldrarna som har ansvar för att ta hand om och uppfostra barnet. I utförandet av den uppgiften har de rätt att få hjälp av samhället.