Osalemine (osallisuus)

Osalemine tähendab kõigi inimeste õigust osaleda võrdsetel tingimustel teda puudutavates asjades ja ühiskonna arendamises ning neid mõjutada. Lapse osalemine tähendab seda, et ta on kaasatud…

Nõupidamine lähedastega (läheisneuvonpito)

Nõupidamine lähedastega on töömeetod, mille puhul püütakse leida probleemidele lahendusi koos lapsele ja perele tähtsate lähedastega. Sellisel nõupidamisel kohtuvad lapse jaoks tähtsad inimesed ja ametiisikud…

Asenduskodu (lastenkoti)

Asenduskodu on lastekaitseasutus, kus elavad hooldusele paigutatud lapsed ja noored. Asenduskodus vastutavad asjakohase koolituse saanud töötajad hooldusele paigutatud laste ja noorte hooldamise eest. Soomes meenutavad…

Lastekaitseteade (lastensuojeluilmoitus)

Lastekaitseteade tehakse lapse kohta, kes võib vajada abi. Lastekaitseteade esitatakse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnale telefoni teel, kirjalikult või isiklikult kohale tulles. Lastekaitseteate võib esitada igaüks, kes…

Lastekaitseseadus (lastensuojelulaki)

Lastekaitseseadusega määratakse kindlaks lastekaitse korraldus. Lisaks lastekaitseseadusele käsitlevad laste kaitset ja kohtlemist sotsiaalhooldusseadus, seadus lapse hoolduse ja kohtumisõiguse kohta ning lapse õiguste konventsioon.

Lastekaitseasutus (lastensuojelulaitos)

Lastekaitseasutus on asutus, kus vastava koolituse saanud töötajad hoolitsevad sinna paigutatud laste ja noorte eest. Lastekaitseasutused on näiteks lastekodud, noorsookodud, vastuvõtukodud, koolikodud ja pere tugikeskused….

Lastekaitse (lastensuojelu)

See on ühiskonna ülesanne, mille eesmärk on kaitsta lapse tasakaalustatud arengut ja heaolu. Lastekaitse jaguneb lapse- ja perepõhiseks ning ennetavaks lastekaitseks.

Lapse hooldusele paigutamine (sijoitus)

Hooldusele paigutamine tähendab seda, et laps paigutatakse asendushooldusele ehk lapse eest hoolitsemine ja tema kasvatamine korraldatakse tema enda kodust väljaspool.