Vanemad on mures oma laste pärast

Pere oli pidanud lühikese aja jooksul koos isaga seoses tööga kaks korda ümber kolima. Isa töötas vahetustes ja oli palju kodunt ära. Kolimise tõttu pidi 15aastane poeg lõpetama oma jalgpalliharrastuse tuttavas meeskonnas. Poiss hakkas suitsetama ja tarbima nädalalõppudel alkoholi. Ta oli vaikne poiss ega rääkinud oma asjadest vanematele. Noorim poeg oli kuueaastane ja emaga kodus. Ta oli ülekaaluline ega tahtnudki uusi asju õppida. Ta pidas end teistest halvemaks ning ei tahtnud isegi jalgrattasõitu harjutada.

Keskmine poeg oli 11aastane. Kooliskäimine ei edenenud. Poiss ei suutnud keskenduda ja tal oli õppimisega raskusi. Mujale kolimine ja kooli vahetamine ainult süvendasid probleeme. Koolist võeti ühendust, kui poiss oli seal taas kakelnud. Vanemaid kutsuti vestlusele õpetaja ja kooli kuraatoriga. Õpetaja ja kuraator rääkisid, et oleks soovitatav saata poiss uuringutele. Ema väitis, et tema teab küll kõige paremini, mida ta poeg vajab. Talle kinnitati, et sellest ei piisa, kuna ema ei ole ju kogu aeg koos lapsega. Lõpuks vanemad nõustusid sellega, et poiss saadetakse haiglasse uuringutele.

Probleemidele leiti seletus

Uuringutel selguski, et poisil on üsna üldine kesknärvisüsteemi arenguhäire, mida nimetatakse Aspergeri sündroomiks. See oligi põhjus, miks laps tundus olevat teistsugune. Seepärast oligi tal raske suhelda teiste lastega ning tihtipeale tekkis väärarusaamu ja tülisid. Kui poiss ei osanud väljendada end raskes olukorras muul viisil, siis ta lõi. Vanematele räägiti, et sellele haigusele ei ole tegelikult olemas ravi, vaid poiss vajab nüüd palju juhendamist. Ta peab õppima tulema toime iseseisvalt ja väljendama end ilma rusikateta. Haiglas öeldi, et poisil oleks hea elada mõnda aega niisuguses lastekodus, kus osatakse just selliseid lapsi toetada.

Vanemad möönsid, et haiglas käimine oli olnud kasulik: see pakkus kergendust, kuna raske probleem oli saanud nüüd nime. Nad ei saanud siiski aru, miks peaks nende 11aastase lapse panema elama kodust eemale. Nad nõustusid siiski arutama asja lastekaitseametnikega.

Lastekaitse abi tekitab hirmu

Lastekaitse sotsiaaltöötaja leppis vanematega kokku, et ta tuleb asja arutama nende koju. Sel päeval oli isa tööl ja ema ei julenud ust avada. Ta mäletas oma endiselt kodumaalt, et kui lastekaitse juba sekkus, siis vanemad ei saanud oma laste saatuse üle ise otsustada. Järgmisel päeval sotsiaaltöötaja helistas ja küsis, kas ema ei olnud kokkulepitud ajal kohal. Ema aga vastas seepeale, et ta ei vaja mingit abi ja pani toru hargile. Paari päeva jooksul ta ei võtnud telefoni, kui see helises. Ema sõber tuli aga külla ja selgitas, et kohtumine lastekaitse esindajaga tähendas vaid arutelu. Ta soovitas emale, et see võtaks abi vastu. Seekord kohtutaks sotsiaalosakonnas.

Ema nõustus, kuid ei võtnud poega arutelule kaasa. Vestlus siiski toimus ning eesmärk oli selgitada välja pere olukord. Oli vaja veel teistki kohtumist, kuni ema jäi uskuma, et last ei võeta vastu tema tahtmist ära ning laps ei ole otseses ohus. Ema tunnistas, et tema jõud oli juba lõpukorral. Ta rõõmustas, kui lastekaitse sotsiaaltöötaja tundis huvi kogu pere olukorra vastu ning arutas võimalusi aidata ka kaht ülejäänud poega. Ema kuulis samuti, et ta võiks taotleda toetusega puhkust kogu perele.

Lastekaitse abistab kogu peret

Sotsiaaltöötajaga lepiti kokku, et poissi ei paigutata kodust mujale, vaid talle antakse toetust kodus. Peretöötaja hakkas regulaarselt kodu külastama ning aitas emal sekkuda tõhusamalt poisi halba käitumisse. Poiss jätkas eriõppes nagu ennegi ning vähehaaval hakkas tal koolis paremini minema. Ta õppis teiste lastega paremini toime tulema.

Sotsiaalosakond maksis vanima poja uue jalgpalliklubi liikmemaksu. Noorim poeg hakkas käima eelkoolis. Paari kuu möödudes rääkis poiss, et ta tahaks õppida jalgrattaga sõitma, et saaks minna oma koolikaaslastega rattamatkale. Vanemad tundsid kergendust, et kõik pojad saavad jääda koju ning probleemidele leiti lahendused, enne kui need jõudsid liialt süveneda. Nad otsustasid esitada puhkusetaotluse, et ka vanematel jääks teineteisele aega.