Palvelutarpeen arviointi ja lastensuojeluasiakkuuden alku

Lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkuus alkaa usein niin, että vanhemmat tai lapsi ottavat yhteyttä lastensuojeluun ja pyytävät apua.

Joskus koulun tai päiväkodin ammattilaiset ja perhe yhdessä ottavat yhteyttä sosiaalipalveluiden työntekijään. Sosiaalipalveluiden työntekijä arvioi, millaista tukea lapsi ja perhe tarvitsevat.

Asiakkuus voi alkaa myös lastensuojeluilmoituksella.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa henkilö, joka on huolissaan lapsen hyvinvoinnista. Ilmoittajan ei tarvitse kertoa nimeään.

Päivähoidon ja koulun työntekijöiden täytyy tehdä lastensuojeluilmoitus,
jos he epäilevät, että lapsi tarvitsee apua. Yleensä he keskustelevat asiasta ensin perheen kanssa.

Poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen, jos alaikäinen on tehnyt rikoksen, käyttänyt päihteitä tai on paikalla, kun perheessä käytetään väkivaltaa.

Syitä avun tarpeelle ovat esimerkiksi:

  • Perheen elämässä tapahtuu suuri muutos, esimerkiksi avioero tai vakava sairaus.
  • Vanhemmat ovat uupuneita.
  • Vanhemmilla on psyykkisiä ongelmia, masennusta tai sairauksia.
  • Vanhemmat käyttävät paljon ja usein päihteitä.
  • Perheessä käytetään väkivaltaa.
  • Lapsi tai nuori tekee asioita, jotka ovat vaarallisia; esimerkiksi hän käyttää runsaasti päihteitä, tekee rikoksia tai ei käy koulussa.
  • Lapsella on psyykkisiä ongelmia.
  • Lapsi joutuu vastaamaan perheen asioista esimerkiksi, kun äiti tai isä on sairas.

Mitä yhteydenotosta tai ilmoituksesta seuraa?

Sosiaalihuollon työntekijä arvioi jokaisen ilmoituksen. Sen jälkeen hän selvittää lapsen ja perheen tilanteen. Selvitys voi olla palvelutarpeen arviointi tai lastensuojelun tarpeen selvitys.

Yleensä sosiaalihuollon työntekijä kutsuu vanhemmat ja lapsen keskustelemaan asiasta.
Tapaaminen voi olla sosiaalitoimistossa, päiväkodissa, koulussa tai perheen kotona. Tulkki voi auttaa keskusteluissa.

Tapaamisissa puhutaan yhdessä siitä, miksi ilmoitus on tehty ja miten lasta tai perhettä voidaan auttaa. Usein työntekijä tapaa lasta myös ilman vanhempia.

Jos perhe haluaa, lapsen läheiset ja sukulaiset voivat olla mukana yhteistyössä.

Selvitys voi johtaa sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuuteen

Jos lapsi ja perhe hyötyvät sosiaalihuollon palveluista, he saavat oman työntekijän. Sosiaalihuollon asiakkuus on vapaaehtoista.

Jos lapsen ja perheen tilanne tarvitsee lastensuojelun apua, lapsella alkaa lastensuojelun asiakkuus. Tällöin hänellä on oma sosiaalityöntekijä, joka hoitaa hänen asioitaan.

Jos työntekijät ovat huolestuneita lapsen tilanteesta, lastensuojelun asiakkuus voi alkaa, vaikka lapsen tai vanhempien mielestä se ei ole tarpeellista.

Sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkuutta ei aloiteta, jos sosiaalityöntekijät toteavat, että lapsi ja perhe eivät tarvitse tukea.

Jos lapsi ja perhe tarvitsevat apua, tehdään asiakassuunnitelma

Jos lapsi ja perhe tarvitsevat tukea, laaditaan lastensuojelun asiakkuussuunnitelma. Siihen kirjoitetaan, miksi apua tarvitaan ja millaista apua annetaan.

Asiakassuunnitelma tehdään aina kirjallisena ja yhdessä lapsen ja perheen kanssa. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Tällöin katsotaan, mitä on sovittu ja onko työstä ollut apua.