Alle kouluikäisten lasten perheet

Äitiys- ja lastenneuvola

Neuvolassa terveydenhoitaja seuraa raskauden etenemistä sekä äidin ja tulevan vauvan terveyttä.

Neuvolassa tuetaan perheen hyvinvointia, ja vanhemmat saavat ohjeita lapsen kasvatuksessa.

Päivähoito

Suomessa kaikki lapset pääsevät päivähoitoon. Päivähoidon ansiosta vanhemmat voivat käydä töissä tai opiskella.

Lapsi voi olla päivähoidossa päiväkodissa tai perhepäivähoidossa esimerkiksi hoitajan kotona.

Esiopetus

Esiopetus on tarkoitettu kaikille lapsille ennen koulun alkua.

Lapsi aloittaa esiopetuksen yleensä sinä vuonna, kun hän täyttää 6 vuotta eli vuosi ennen koulun alkua.

Esiopetuksessa lapsi oppii tietoja ja taitoja koulua varten. Esiopetus tapahtuu päiväkodissa tai koulussa.

Kouluikäisten lasten perheet

Perusopetus

Suomessa kaikki lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus suoritetaan yleensä siten, että lapsi käy koulua.

Koulu alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta. Lapsi on oppivelvollinen yleensä siihen saakka, että hän on suorittanut peruskoulun tai kun hän täyttää 17 vuotta.

Peruskoulussa on kaksi osaa. Alakoulussa ovat luokat 1.–6. ja yläkoulussa luokat 7.–9.

Peruskoulu on ilmainen kaikille. Myös oppikirjat, oppimateriaalit ja kouluruoka ovat ilmaisia.

Peruskoulun jälkeen nuori voi jatkaa opiskelua ammattikoulussa tai lukiossa.

Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät osaa suomea tarpeeksi hyvin koulua varten.

Ammattilaiset arvioivat lapsen kielitaidon, eivät vanhemmat.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on kerhotoimintaa tai muuta vapaa-ajan toimintaa.

Yleensä aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Lapset voivat osallistua siihen ennen koulupäivän alkua tai koulupäivän jälkeen.

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla edistetään koululaisten oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Siihen osallistuvat kaikki aikuiset, jotka ovat töissä koulussa.

Kouluterveydenhoitaja huolehtii oppilaiden terveydestä. Koulukuraattori ja koulupsykologi auttavat, jos lapsella on ongelmia. Kaikki tekevät yhteistyötä vanhempien kanssa

Nuorisotyö

Nuorisotyön tehtävä on tukea nuorten kasvua ja hyvinvointia.

Nuorisotyö voi olla kerhoja, leirejä ja tapahtumia tai bändi- ja urheilutoimintaa.

Muita perhepalveluita

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvolasta vanhemmat saavat tukea lasten kasvatukseen ja perhe-elämään.

Vanhemmat voivat hakea tukea esimerkiksi silloin, jos he ovat huolissaan lapsen käyttäytymisestä tai perheessä on surua ja huolta.

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelusta perhe voi hakea apua, jos perheen jäsenten on vaikea sopia erimielisyyksiä. Usein sovittelun syynä on avioeron uhka.

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoista. Sitä voivat käyttää kaikki perheenjäsenet yhdessä tai joku perheen jäsen yksin.