Jälkihuolto

Lapsi tai nuori saattaa tarvita apua huostaanoton jälkeen. Tätä kutsutaan jälkihuolloksi. Sen tarkoitus on helpottaa lapsen paluuta kotiin tai nuoren itsenäistymistä

Nuori voi olla jälkihuollon piirissä 21-vuotiaaksi asti. Sosiaalityöntekijä ja nuori suunnittelevat yhdessä, mitä palveluita ja tukitoimia nuori tarvitsee.

Jälkihuoltoa voi olla esimerkiksi asumisen, toimeentulon, työn tai opiskelun tukeminen.