Lasten huoltajuus

Huoltajuudella tarkoitetaan lapsen asioista päättämistä. Lapsen huoltaja vastaa lapsen hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta. Vain huoltajalla on oikeus saada tietoa lapsesta eri viranomaisilta.

Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat äiti ja isä. Jos lapsi syntyy avoliitossa, äiti on lapsen huoltaja. Myös isä voi olla huoltaja, mutta silloin isyys pitää vahvistaa. Se tapahtuu kunnan lastenvalvojan luona.

Huoltajuus eron jälkeen

Suomessa avioerot ovat melko yleisiä. Avioeroa voivat hakea toinen puoliso yksin tai puolisot yhdessä.

Avioerohakemus tehdään käräjäoikeuteen. Hakemuksen jättämistä seuraa puolen vuoden harkinta-aika. Sen jälkeen avioero vahvistetaan, ja se tulee voimaan.

Eron yhteydessä vanhempien pitää sopia, kuka on lapsen huoltaja. Yleensä vanhemmilla on eron jälkeen yhteishuoltajuus. Se tarkoittaa, että vanhemmat päättävät yhdessä lasta koskevista tärkeistä asioista, kuten kasvatuksesta, terveydenhoidosta tai matkustamisesta. Lapsen elämän päivittäisistä asioista päättää se, jonka luona lapsi asuu.

Jos vanhemmat ovat yhdessä lapsen huoltajia, ei toisella vanhemmalla ole oikeutta muuttaa lapsen asuinpaikkaa ulkomaille ilman toisen vanhemman suostumusta, vaikka lapsi asuisi hänet poisvieneen vanhemman luona. Jos lapselle haetaan passia, molempien vanhempien pitää allekirjoittaa passihakemus.

Jos yhteishuoltajuus ei onnistu eron jälkeen, toinen vanhemmista voi hakea lapsen yksinhuoltajuutta. Tällöin huoltajana oleva vanhempi voi päättää yksin lasta koskevat asiat. Hänen ei tarvitse neuvotella toisen vanhemman kanssa.

Lapsella on kuitenkin kaikissa tilanteissa oikeus tavata molempia vanhempiaan.