Daryeelka dambe

Markay la wareegiddu dhammaato ka dib waxaa dhici karta in ilmuhu ama qofka dhallinyarada ah u baahdo taageero iyo caawimo, taas ayaana lagu magacaabaa daryeelka danbe

Daryeelka danbe ujeedada laga leeyahay daryeelka dambe waa in ilmaha ama qofka dhallinyarada ah loo fududeeyo sidii uu gurigiisa ugu soo noqon lahaa ama u madaxbannaanaan lahaa oo isu deberi lahaa. Daryeelka danbe xitaa waa la siin karaa qofka qaangaarka ah ee dhalinyarada ilaa intuu ka gaarayo 21 jir. Qofka dhalinyarada waxaa lala galaa heshiis qorsheysan nooca adeegyada iyo kaalmada daryeelka danbe iyo waxa loola jeedo. Daryeelka danbe wuxuu ahaan karaa tusaale in, laga kaalmeeyo hoyga masruuf, shaqo ama waxbarasho.