آنّا در محیط ناامنی رشد می کند

پدرومادر آنّا هنگامی که او نوزاد کوچکی بود به فنلاند نقل مکان کردند. در فنلاند پدر او در رشته ساختمان سازی کاری پیدا کرد. پدرومادر درکشور خودشان بیکار بوده و مواد نشئه آور فراوانی مصرف می کردند. پدر آنّا در فنلاند نیز با گروهی سروکار پیدا کرد که مواد مخدر مصرف می کردند و می فروختند.

آنّا در سن 3 سالگی چندین بار به طور اضطراری در خانه کودکان جایگزین شده بود. علت این جایگزین کردن ها موقعیت های پر سر وصدا و خشونت آمیزی بود که همسایه های این خانواده مجبور به دخالت در آنها می شدند چرا که نگران حال دختر کوچک بودند. در این موقعیت ها معلوم شد که از آنّا به خوبی پرستاری نشده و او دچار ترس و واهمه بوده است. مددکاراجتماعی کمک هایی به این خانواده نموده و برای برخورداری از یاری های دیگر، راهنمایی هایی به پدرومادر شد. پدرومادر مایل به درمان اعتیادشان نبوده بلکه به مصرف مواد نشئه آور ادامه دادند. خانه آنّا به حدی برای زندگی او ناامن بود که امکان بازگرداندن او از خانه کودکان به آنجا نبود.

آنّا خانه ثابتی ندارد

هنگامی که آنّا 4 ساله بود برای او یک خانواده جایگزین فنلاندی یافت شد که او کم کم با این خانواده آشنا شد. در آغاز او آخر هفته ها را نزد این خانواده می گذراند و سرانجام به نزد این خانواده نقل مکان کرد. نشست هایی برای دیدار آنّا از پدرومادرش ترتیب داده شد ولی پدر او هرگز حضور نیافت و مادرش هم گاهی به دیدار دخترش آمد. آنّا 5 ساله بود که پدرش در اثر مصرف زیادی مواد مخدر مرد. در آن هنگام مادر آنّا تمایل به توانبخشی پیدا کرد. او مصرف مواد مخدر را کنار گذاشت و اظهار امیدواری کرد که آنّا دوباره به خانه بازگردد. مددکاران اجتماعی با همراهی با خانواده جایگزین و مادر آنّا اقداماتی را برای پیشبرد امکان بازگشت آنّا به خانه را آغاز کردند.

آنّا، مادر او و خانواده جایگزین در موقعیت بسیار دشواری به سر می بردند. یکی از دشواری ها این بود که آنّا نسبت به مادر خود احساس غریبی می کرد و نیز سخن گفتن به زبان مادریش برایش دشوار شده بود و هر چند آن زبان را می فهمید دیگر نمی خواست با آن زبان سخن بگوید.

در آن دوره زمانی آنّا کودک منزوی، غمناک و کم حرفی شده بود. پدرومادر جایگزین آنّا از برقراری ارتباط با او درمانده بودند و وضعیت خانواده اشان بغرنج شده بود. وضعیت کودک بیولوژیک خانواده که کمی بزرگتر از آنّا بود دچار بحران شده بود چرا که او نسبت به آنّا دچار حسادت شده بود. آنّا به خانه کودکان آشنای خود نقل مکان کرد و در آنجا بنا بر این بود که مقدمات بازگشت او به خانه اش چیده شود.

آنّا کم کم به سن 6 سالگی نزدیک می شد و آخر هفته ها و تعطیلات خود را نزد مادرش می گذراند. تا اینکه معلوم شد مادر آنّا با مردی آشنا شده است که به ویژه آخر هفته ها مشروبات الکلی فراوانی مصرف می کند. این مرد در حال مستی هم به مادر آنّا و گاهی به خود آنّا اعمال خشونت می کرد. علی رغم این مسئله مادر آنّا نمی خواست رابطه اش را با این مرد قطع کند بلکه از آرزوی خود برای بازگشت دخترش به خانه چشم پوشی کرد.

برای آنّا خانه امنی نزد خانواده جایگزین فراهم می شود

خانه کودکان و مددکاراجتماعی حمایت از کودکان امیدوار بودند که خانواده جایگزین خوبی برای آنّا پیدا شود چرا که آنّا هنوز دختر کوچکی بود و علی رغم سن کم موارد زیادی را تجربه کرده بود. این بار مادر آنّا نیز با جایگزین شدن آنّا نزد یک خانواده جایگزین برخورد مثبتی داشت. او به روشنی اقرار کرد که توانایی های لازم برای گذران زندگی روزانه با دخترش را ندارد.

در سن 6 سالگی آنّا با یک خانواده جایگزین آشنا شد و به نزد آن نقل مکان کرد. مادر این خانواده متولد همان کشور و محلی نزدیک محل تولد مادر خود آنّا بود. در این خانواده دو دختر به سن های 13 و 9 ساله زندگی می کردند که مادرشان با ایشان همیشه به زبان مادری خودشان سخن گفته بود. مادر خانواده جایگزین بی درنگ توانست با آنّا و مادر او رابطه بر قرار کند و مادر آنّا هم از این خانواده جایگزین راضی بود. این هم معلوم شد که آنّا مادربزرگی در کشور خود دارد که در طی این سال ها نگران آنّا بوده و برایش دلتنگی کرده است. خانواده جایگزین در طی سفرهای خود به کشورشان برای دیدار با خویشان خود به نزد مادر بزرگ آنّا نیز رفت و آمدهایی را آغاز کردند.

آنّا به طور منظم با مادر خود دیدار می کند

اکنون آنّا دختر بچه 10 ساله شادابی است که به مدرسه می رود. او به دو زبان به خوبی سخن می گوید. دیدارهای آنّا با مادرش برای او خیلی مهم است هر چند این دیدارها همیشه طبق برنامه ریزی های انجام شده تحقق نمی یابند.

آنّا در حال حاضر سه مادربزرگ دارد: یکی در فنلاند و دو دیگر در کشور زادگاه خودش. بر اساس ارزیابی های مددکاران اجتماعی وجود زبان مادری مشترک آنّا با مادرو خواهران جایگزین اش کمک بزرگی به او کرده که بتواند تجارب گذشته و احساسات خود را به آن زبان با ایشان در میان بگذارد. وجود همین زبان مشترک در برقراری همکاری با خویشان مادری آنّا بسیار مؤثر بوده است.