خانواده هایی که فرزندان زیر سن مدرسه دارند

مراکز مشاورت مادران و کودکان

در مراکز مشاورت مادران و کودکان (Äitiys- ja lastenneuvolat)، بارداری، سلامت مادر و نوزاد آینده و رشد و نمو کودک تا سن هفت سالگی مورد معاینه و بررسی قرار می گیرد. علاوه بر این در مراکز مشاورت مادران و کودکان به سلامت و رفاه خانواده و والدین کمک شده و در صورت لزوم به والدین در مسائل سرپرستی و رسیدگی به کودک مشاورت و راهنمایی داده می شود.

مراقبت روزانه از کودک

در فنلاند خدمات مراقبت روزانه از کودک (Päivähoito) وجو د دارد که به والدین اجازه می دهد به سر کار بروند و یا تحصیل کنند. مراقبت روزانه از کودک می تواند یا در مهد کودک انجام شود و یا به شکل مراقبت روزانه از کودک در خانواده، مثلاً در خانه کارمند مراقب کودک.

آموزش پیش دبستانی

آموزش پیش دبستانی (Esiopetus) برای همه کودکان زیر سن مدرسه در طی یک سال پیش از شروع مدرسه شان در نظر گرفته شده است. کودک معمولاً در سالی که شش سالش تمام می شود آموزش پیش دبستانی را آغاز می کند. در آموزش پیش دبستانی، کودک از طریق بازی و انجام کارهای دستجمعی با دیگر کودکان، اطلاعات و مهارت های لازم برای مدرسه را کسب می کند. در فنلاند آموزش پیش دبستانی هم در مهد کودک ها ارائه می شود و هم در مدارس.

خانواده هایی که فرزندان در سن مدرسه دارند

آموزش ابتدائی و راهنمائی (Perusopetus)

همه کودکانی که سن شان بالاتر از 7 سال است و به طور دائم در فنلاند زندگی می کنند باید به مدرسه بروند، یعنی آنها تحت پوشش آموزش اجباری هستند. آموزش اجباری حداکثر تا سن 17 سالگی طول می کشد. آموزش ابتدائی و راهنمائی شامل بخش آموزش دوره ابتدائی، کلاس های 6-1 و بخش آموزش دوره راهنمائی، کلاس های 9-7 می شود. آموزش ابتدائی و راهنمائی در فنلاند رایگان است. علاوه بر تحصیل رایگان، کتاب های درسی و دیگر لوازم آموزشی و غذای مدرسه، در دوره آموزش ابتدائی و راهنمائی رایگان هستند. پس از دوره آموزش ابتدائی و راهنمائی ، اغلب جوانان به تحصیلات خود یا در مدرسه حرفه ای و یا در دبیرستان ادامه می دهند.

تحصیلات آماده کننده برای آموزش ابتدائی و راهنمائی

تحصیلات آماده کننده برای آموزش ابتدائی و راهنمائی (Perusopetukseen valmistava opetus) برای کودکانی در نظر گرفته شده است که مهارت زبان فنلاندی شان برای شروع تحصیلات عمومی که برای همه در نظر گرفته شده کافی نیست. ارزیابی مهارت زبان فنلاندی بر عهده کارشناسان است، نه والدین. در تحصیلات آماده کننده، تأکید ویژه بر آموزش زبان فنلاندی است.

فعالیت های صبح و بعد از ظهر

فعالیت های صبح و بعد از ظهر (Aamu- ja iltapäivätoiminta) کودکانی که به مدرسه می روند شامل فعالیت کانون کودکان (kerhotoiminta) و فعالیت اوقات فراغت (vapaa-ajan toiminta) می باشد که کودکان می توانند پیش از شروع مدرسه یا پس از آن در آنها شرکت کنند. این فعالیت ها به ویژه برای دانش آموزان کلاس های اول و دوم منظور شده است.

دقت و توجه به آموزش

با دقت و توجه به آموزش (Opiskeluhuolto)، یاد گیری، رفاه و سلامت دانش آموزان مورد پشتیبانی قرار می گیرد. اشخاص بزرگسال که در مدرسه کار می کنند در برنامه دقت و توجه به آموزش شرکت می کنند. در مدرسه خدمات بهداشت در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد. علاوه بر این، کارمند امور اجتماعی مدرسه (Koulukuraattori) و روانشناس مدرسه که با والدین در همکاری هستند، به دانش آموزان و یادگیری شان در مدرسه کمک می کنند.

کار با جوانان

هدف از کار با جوانان (Nuorisotyö) پشتیبانی از رشد و تکامل و رفاه جوانان می باشد. کار با جوانان می تواند از جمله شامل باشگاه ها، اردو و کمپ، برنامه های متفاوت یا فعالیت گروه های موسیقی یا ورزشی باشد.

دیگر خدمات مهم خانواده

مشاورت تربیتی و راهنمایی خانواده 

از مشاورت تربیتی و راهنمایی خانواده (Kasvatus- ja perheneuvonta) می توان برای تربیت کودکان و مسائل مربوط به زندگی خانوادگی کمک دریافت نمود. مثلاً در مواقعی که خانواده نگران رفتار فرزندش است یا در خانواده غم و اندوه و نگرانی وجود دارد، می توان تقاضای مشورت و راهنمایی نمود.

آشتی و توافق در امور خانواده

از آشتی و توافق در امور خانواده (Perheasioiden sovittelu) می توان در مواقعی که حل اختلافات برای اعضای خانواده دشوار است، درخواست کمک نمود. اغلب دلیل درخواست آشتی و توافق، خطر جدائی والدین است. آشتی و توافق در امور خانواده همیشه اختیاری است و هم همه اعضای خانواده می توانند با هم از آن استفاده کنند و هم فقط یکی از اعضای خانواده.