ارزیابی نیاز به خدمات و شروع رابطه خدماتی با حفاظت از کودکان

رابطه خدماتی با حفاظت از کودکان یا خدمات اجتماعی معمولاً چنین شروع می شود که والدین یا کودک خودشان با حفاظت از کودکان تماس می گیرند و تقاضای کمک می کنند. موضوع می تواند همچنین بدین گونه آغاز شود که مثلاً کارمندان مدرسه یا مهد کودک به اتفاق خانواده با کارمند خدمات اجتماعی تماس می گیرند تا نیاز کودک و خانواده مورد ارزیابی قرار گیرد.

موضوع می تواند از طریق اطلاع به حفاظت از کودکان (lastensuojeluilmoitus) نیز آغاز گردد. اطلاع به حفاظت از کودکان را هر کسی که نگران رفاه و سلامت کودک باشد، می تواند انجام دهد. اطلاع به حفاظت از کودکان را می توان بدون ذکر نام انجام داد.
بسیاری از کارمندانی که با کودکان و خانواده ها کار می کنند موظف هستد که اطلاع به حفاظت از کودکان را انجام دهند. مثلاً کارمندان مهد کودک و مدرسه، در صورتی که تردید داشته باشند که کودک به کمک احتیاج دارد، باید اطلاع به حفاظت از کودکان را انجام دهند. معمولاً کارمندان نخست موضوع را با خانواده در میان می گذارند. در صورتی که شخص زیر سن قانونی مرتکب جرم شده باشد، از مواد مخدر و مسکر استفاده کرده باشد و یا در هنگام خشونت خانواده در محل حضور داشته باشد، پلیس نیز اطلاع به حفاظت از کودکان را انجام می دهد.

چه چیزهایی می تونند دلایل نیاز به کمک باشند؟

  • تغییر بزرگی در وضعیت خانواده بوجود می آید که بر روی زندگی همه اعضای آن تأثیر می گذارد
  •  والدین دچار خستگی مفرط هستند، مشکلات روانی دارند، افسرده هستند و یا از بیماری رنج می برند
  • والدین مصرف مواد مخدر و مسکر بالایی دارند و مکرراً از این مواد استفاده می کنند
  • در خانواده خشونت وجود دارد
  • کودک یا نوجوان خودش کارهایی می کند که برای او خطرناک یا مضر هستند؛ او مثلاً به مقدار زیاد از مواد مخدر و مسکر استقاده می کند، مرتکب جرم می شود و در مدرسه رفتن سهل انگاری می کند
  • کودک از مشکلات روانی رنج می برد
  • کودک مجبور است نسبت به سنش مسئولیت خیلی زیادی در زندگی روزمره خانواده عهده دار باشد، مثلاً به دلیل بیماری والدش

پیامد تماس گرفتن یا اطلاع به حفاظت از کودکان دادن چیست؟

کارمند خدمات اجتماعی به دقت تک تک موارد اطلاع داده شده و تماس های گرفته شده را مورد ارزیابی قرار می دهد و در اغلب موارد شروع به تحقیق در مورد وضعیت کودک و خانواده می کند. بسته به وضعیت کودک و خانواده، این تحقیق می تواند یا ارزیابی نیاز به خدمات (palvelutarpeen arviointi) مطابق قانون تأمین احتماعی باشد و یا بررسی و روشن سازی نیاز به خدمات حفاظت از کودکان (lastensuojelun tarpeen selvitys).

معمولاً کارمند خدمات اجتماعی با خانواده تماس می گیرد و از والدین و کودک برای گفتگو دعوت می کند. هنگام ارزیابی وضعیت کودک و خانواده ممکن است چندین ملاقات انجام شود و این ملاقات ها ممکن است در اداره امور اجتماعی، در مهد کودک، در مدرسه و یا در خانه خانواده باشد. در صورت نیاز می توان از کمک مترجم استفاده کرد. در این ملاقات ها در مورد این موضوع با هم صحبت می شود که چرا در مورد خانواده به حفاظت از کودکان اطلاع داده شده است و چه اقدامی می توان برای کمک به کودک و خانواده انجام داد. در طی روند بررسی و روشن سازی موضوع، کارمند خدمات اجتماعی معمولاً کودک را بدون حضور والدینش نیز ملاقات می کند.

وضعیت کودک و خانواده به آن گستردگی که لازم است مورد بررسی و روشن سازی قرار می گیرد. در صورت تمایل خانواده، می توان از همکاری دیگر نزدیکان و خویشاوندان کودک نیز استفاده کرد.

بررسی و روشن سازی وضعیت کودک و خانواده می توان منجر به شروع رابطه خدماتی با خدمات اجتماعی یا حفاظت از کودکان شود

در صورتی که خدمات و کمک های امور اجتماعی برای کودک و خانواده مفید باشد، ولی کودک و خانواده نیاز به خدمات مطابق با قانون حفاظت از کودکان نداشته باشند، تا زمانی که آنها رابطه خدماتی با امور اجتماعی دارند، برای آنها شخصی به عنوان کارمند امور اجتماعی شخصی تعیین می گردد. رابطه خدماتی با امور اجتماعی داوطلبانه و اختیاری است.

چنانچه وضعیت کودک و خانواده طوری باشد که به کمک حفاظت از کودکان نیاز داشته باشد، رابطه خدماتی کودک با حفاظت از کودکان (lastensuojelun asiakkuus) آغاز می شود. در چنین حالتی یک کارمند امور اجتماعی مسئول امور کودک تعیین خواهد شد. در صورتی که بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی نیاز به خدمات یا بررسی و روشن سازی نیاز به خدمات حفاظت از کودکان، نگرانی کارمند امور اجتماعی در مورد وضعیت کودک بر انگیخته شود، رابطه خدماتی کودک با حفاظت از کودکان را می توان در حالتی که کودک و خانواده خودشان آن را لازم نبینند نیز آغاز نمود.

در صورتی که بر اساس نتایج حاصل از بررسی و روشن سازی معلوم شود که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و کودک و خانواده نیاز به کمک ندارند، رابطه خدماتی با امور اجتماعی یا با حفاظت از کودکان آغاز نمی گردد.

در صورتی که کودک و خانواده نیاز به کمک داشته باشند، برنامه رابطه خدماتی تنظیم می شود

در صورتی که پس از انجام بررسی و روشن سازی چنین نتیجه گیری شود که کودک و خانواده نیاز به کمک دارند، برنامه ای تنظیم می شود که در آن ذکر می گردد که به چه دلیل نیاز به کمک وجود دارد و چه کمکی مورد نیاز است. این برنامه به طور کتبی نیز تنظیم می شود و به آن برنامه رابطه خدماتی حفاظت از کودکان نیز گفته می شود.

برنامه رابطه خدماتی همیشه همراه با کودک و خانواده تنظیم می گردد. این برنامه در صورت نیاز به روز می شود، حداقل یک مرتبه در سال. در هنگام به روز کردن برنامه، بازبینی می شود که چه توافقی انجام شده است و ارزیابی می گردد که آیا کار با کودک و خانواده فایده ای داشته است یا خیر.