Barnets bästa är det viktigaste

Barnskyddet utgår alltid från barnets bästa. Det innebär att de anställda i alla beslut som rör barn måste bedöma vilken som är den bästa lösningen för just det här barnet i den här livssituationen. I lagen finns det en lista över sådant som en socialarbetare som arbetar inom barnskyddet ska vara uppmärksam på när han eller hon utvärderar om något är för barnets bästa eller inte. Man ska exempelvis fundera över hur olika lösningar bidrar till att se till att barnets nära och etablerade mänskliga relationer upprätthålls eller hur man främjar barnets språkliga, kulturella och religiösa bakgrund.

Att fastställa vad som är barnets bästa kan vara svårt, för olika människor kan ha mycket olika uppfattningar om vad som vore bra för barnet. Barnets bästa innebär inte nödvändigtvis att besluten och lösningarna alltid följer det som barnet själv eller föräldrarna skulle vilja. Barnets åsikter är viktiga när man överväger barnets bästa, men barnets åsikter och barnets bästa är inte nödvändigtvis samma sak. Den anställde gör en utvärdering av barnets bästa enligt lagen, vilket innebär att de som arbetar med barnskydd ibland måste fatta beslut som föräldrarna eller barnet inte är eniga i.