Barnskyddsåtgärderna har sin grund i lagen

Föräldrarna och andra vårdare är i första hand ansvariga för omsorgen om barnet och dess uppfostran, men i den uppgiften har de rätt att få hjälp från samhället. Samhällets främsta mål är att stödja familjer som behöver hjälp i ett så tidigt skede som möjligt, så att föräldrarna själva kan klara av sitt uppfostringsarbete. Om föräldrarna eller vårdarna av någon anledning inte klarar av att sörja för sitt barns välbefinnande har samhället i Finland skyldighet att ingripa i familjens situation. I dessa fall är det barnskyddets uppgift att trygga barnets välbefinnande. Hjälpen är alltså inte alltid frivillig, utan barnskyddslagen fastställer att barnskyddsmyndigheterna i vissa situationer är skyldiga att vidta åtgärder för att skydda barn.

I Finland fastställs alla barnskyddsåtgärder i barnskyddslagen. Detta innebär att barnskyddsmyndighetens verksamhet och beslut alltid har sin grund i lagen. Barnskyddslagen omfattar alla barn i vårt land, oavsett bakgrund.