Eftervård

Barnet eller ungdomen kan behöva hjälp och stöd även efter omhändertagandet. Detta kallas eftervård.

Syftet med eftervård är att underlätta för barnet eller ungdomen att flytta tillbaka hem eller att bli självständig. Eftervården kan även fortgå för en myndig ung person fram till dess att personen fyller 21 år. Man bestämmer och planerar tillsammans med den unga personen vilka tjänster och stödåtgärder som eftervården i praktiken ska innehålla. Eftervården kan exempelvis ske genom stöd till boende, försörjning, arbete eller studier.